Tháng 04, 2021
Thứ ba
Còn có 1 con tàu khổng lồ mang tên Britanic

Còn có 1 con tàu khổng lồ mang tên Britanic

Đó là một tiếng gầm chết chóc và chói tai, Britannic rung chuyển, sự rung chuyển lâu và dài hơn dự tính, từ mũi đến đuôi tàu,...
Thảm họa thịt băm trên đại dương Thảm họa thịt băm trên đại dương Khi mũi con tàu cắm xuống, chân vịt đường kính gần 8 m của nó nổi lên trên mặt nước lúc đang quay tít với công suất cực đại. Từng chiếc xuồng cứu...

Tin đọc nhiều

Nước Nga Xô viết và Chính sách kinh tế mới Tư tưởng chỉ đạo cơ bản của Lê-nin trong việc thành lập Liên...
Ứng dụng quang phổ hồng ngoại trong phân tích thí nghiệm Đây là phương pháp này được ứng dụng để nghiên cứu trong...
Ký ức Sài Gòn với xe đò chạy bằng than Đây là công nghệ Wood Gas, hoặc Green Gas 'thân thiện môi...
Kỳ 2: Vùng đất Nam Bộ dưới thời Chân Lạp Đến thế kỷ XIII, vùng đất Nam Bộ vẫn còn là một vùng đất...

Britannic, nguoi em sinh doi bi tham cua tau Titanic - Britannic, người em sinh đôi bi thảm của tàu Titanic