Tháng 04, 2020
Thứ bảy
Còn có 1 con tàu khổng lồ mang tên Britanic

Còn có 1 con tàu khổng lồ mang tên Britanic

Đó là một tiếng gầm chết chóc và chói tai, Britannic rung chuyển, sự rung chuyển lâu và dài hơn dự tính, từ mũi đến đuôi tàu,...
Thảm họa thịt băm trên đại dương Thảm họa thịt băm trên đại dương Khi mũi con tàu cắm xuống, chân vịt đường kính gần 8 m của nó nổi lên trên mặt nước lúc đang quay tít với công suất cực đại. Từng chiếc xuồng cứu...

Tin đọc nhiều

Nước Nga Xô viết và Chính sách kinh tế mới Tư tưởng chỉ đạo cơ bản của Lê-nin trong việc thành lập Liên...
Sức mạnh tôn giáo đồng nhất trong Kinh Torah (P5) Người Do Thái thấy mục đích cao nhất của cuộc sống là sáng...
Mở rộng kinh doanh, Matxi Corp sắp cung cấp dịch vụ spa cùng mẹ và bé Dự kiến năm 2020, Matxi Corp sẽ thiết lập 250 điểm kinh...
Kỳ 2: Vùng đất Nam Bộ dưới thời Chân Lạp Đến thế kỷ XIII, vùng đất Nam Bộ vẫn còn là một vùng đất...

Britannic, nguoi em sinh doi bi tham cua tau Titanic - Britannic, người em sinh đôi bi thảm của tàu Titanic