Tháng 08, 2017
Thứ năm
Kỳ 1: Dựng trường, mở mang kiến thức cho dân chúng Việc thành lập trường Đông Kinh Nghĩa Thục (ĐKNT) khởi đầu một phong trào yêu nước chống phong kiến chống thực dân với tính...
Kỳ 2: Tôn vinh tân học, tiếp thu văn minh phương Tây Kỳ 2: Tôn vinh tân học, tiếp thu văn minh phương Tây Phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục được nhân dân ta vốn giàu lòng yêu nước và hiếu học hăng hái hưởng ứng, ủng hộ. Số học viên từ khoảng dăm chục...
Kỳ 3: Cuộc cách mạng về giáo dục Kỳ 3: Cuộc cách mạng về giáo dục Muốn mở dân trí, phải kiên quyết đả phá nạn hủ nho. Muốn phổ cập giáo dục thì phải dùng chữ Quốc ngữ. Nhờ biết chữ Quốc ngữ mà tư duy, trí tuệ...
Kỳ 4: Phong trào bị dập tắt nhưng giá trị khai sáng vẫn còn mãi Kỳ 4: Phong trào bị dập tắt nhưng giá trị khai sáng vẫn còn mãi Đông Kinh Nghĩa Thục không chỉ là một trường học mà thực chất là cả một phong trào cách mạng yêu nước nhằm mục đích giải phóng xã hội và dân tộc...

Tin đọc nhiều

Kỳ 1: Quá trình thụ đắc lãnh thổ phía Nam của dân tộc Việt Nam Hoàn toàn có cơ sở khoa học khi nói những di vật thuộc văn...
Một dân tộc kỳ lạ (P1) Tại sao trong khi hầu hết các bộ tộc du mục khác bị đồng...
Kỳ 2: Tôn vinh tân học, tiếp thu văn minh phương Tây Đông Kinh Nghĩa Thục đã gây dựng được phong trào đông đảo...
Kỳ 4: Phong trào bị dập tắt nhưng giá trị khai sáng vẫn còn mãi Đông Kinh Nghĩa Thục không chỉ là trường học mà là cả một...