Tháng 07, 2018
Thứ bảy
Chiến lược khai tử nền Nho học

Chiến lược khai tử nền Nho học

Khi đô hộ Việt Nam, nhu cầu cấp bách của người Pháp là phải hủy diệt nền Nho học và thay thế bằng một hệ thống giáo dục phục vụ...
Mô hình giáo dục Pháp-Việt và Pháp-Pháp tại Đông Dương Mô hình giáo dục Pháp-Việt và Pháp-Pháp tại Đông Dương Song song với hệ thống giáo dục phổ thông Pháp-Việt, Pháp thiết lập 3 trường hoàn toàn như ở Pháp dành riêng cho con cái người Pháp ở Việt Nam và...
Giáo dục Pháp-Việt: Dùng người Việt làm việc cho Pháp Giáo dục Pháp-Việt: Dùng người Việt làm việc cho Pháp Một đặc điểm của nền giáo dục phổ thông Pháp-Việt là hễ có bằng Tú Tài toàn phần thì đương nhiên được vào học các trường Đại Học, nhưng muốn vào...
Đông Dương hóa hệ thống giáo dục Pháp Đông Dương hóa hệ thống giáo dục Pháp Ngoại trừ trường Y Dược và Công chánh được thành lập từ đầu thế kỷ thứ 20, các trường Cao đẳng và Đại học đã được thành lập vào khoảng cuối Chiến...
Các trường nổi bật thời Pháp thuộc Các trường nổi bật thời Pháp thuộc Người Pháp lập nên các trường đại học, cao đẳng… đào tạo những ngành nghề cơ bản cho sinh viên bản xứ để tạo nguồn nhân lực phục vụ chiến lược...
Áp lực của người Việt khiến người Pháp phải cải cách giáo dục Áp lực của người Việt khiến người Pháp phải cải cách giáo dục Những phê bình và chỉ trích về thực chất các trường Cao đẳng và Đại học của giới trí thức và báo chí Việt Nam đã gây áp lực cho người Pháp và dẫn...

Tin đọc nhiều

Hơn 1.000 lính Mỹ tử trận tại Khe Sanh vì điều gì? Vào đầu tháng 7/1968, căn cứ tác chiến Khe Sanh bị phá hủy,...
Kỳ 2: Vùng đất Nam Bộ dưới thời Chân Lạp Đến thế kỷ XIII, vùng đất Nam Bộ vẫn còn là một vùng đất...
Khe Sanh - Địa ngục của lính Mỹ Tại Sài Gòn, tướng Westmoreland đã đợi sẵn cuộc tấn công của...
Khe Sanh - Điện Biên phủ thứ 2 Cả Hoa Kỳ và Bắc Việt đều khát khao giành chiến thắng trong...

Giao duc Viet Nam thoi Phap thuoc - Giáo dục Việt Nam thời Pháp thuộc