Tháng 09, 2019
Thứ hai
Thứ Tư, ngày 06/12/2017 18:02 PM (GMT+7)

Công bố kết luận thanh tra Đại học Quốc gia TPHCM

Trong kết luận thanh tra trách nhiệm của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trong việc tự chủ, tự chịu trách nhiệm về bộ máy, quản lý tài chính và thực hiện các dự án giai đoạn 2013-2015 vừa được công bố, Thanh tra Chính phủ yêu cầu Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức kiểm điểm và xem xét xử lý trách nhiệm hành chính đối với tổ chức, cá nhân thuộc các đơn vị thành viên và trực thuộc trong việc để xảy ra các sai phạm.

Thanh tra Chính phủ cũng yêu cầu Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với các đơn vị thành viên trong việc thu học phí và lệ phí không đúng quy định; chấm dứt tình trạng thu vượt học phí và lệ phí ngoài quy định. 

Theo kết luật thanh tra 608/KL-TTCP, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã quan tâm tổ chức, chỉ đạo và chủ động giao quyền tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị thành viên và trực thuộc; ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị cấp dưới tổ chức triên khai thực hiện; phối hợp với các bộ, ngành triển khai thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền; thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước. 

Các đơn vị trực thuộc được kiểm tra xác minh đã tích cực triển khai tổ chức thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm; thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền trách nhiệm được giao; đã chủ động bố trí sử dụng có hiệu quả nguồn lực tài chính, sắp xếp tổ chức bộ máy và biên chế, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng công tác góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Hằng năm, các nhiệm vụ chuyên môn đều hoàn thành tốt, nhiều loại hình đào tạo mới được mở rộng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, số thu tăng cao, tỷ lệ tự chủ tài chính đều vượt so với kế hoạch được giao, đảm bảo chi thường xuyên, chi khen thưởng, phúc lợi và thu nhập tăng thêm, nâng cao đời sống viên chức trong đơn vị. 

Bên cạnh đó, Thanh tra Chính phủ cũng chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm. Đến thời điểm thanh tra, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh chưa đôn đốc các đơn vị được giao quyền tự chủ xây dựng phương án tự chủ về bộ máy, tổ chức và tài chính theo quy định của Nghị định số 43/2006 NĐ-CP; chưa xây dựng tiêu chí cụ thể để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao đối với các đơn vị thành viên và trực thuộc.

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cũng chưa thường xuyên chỉ đạo tổ chức, kiểm tra, giám sát việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các đơn vị thành viên và trực thuộc.

Hằng năm, cơ sở này cũng chưa tổ chức sơ kết đánh giá về tình hình triển khai thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với đơn vị thành viên và trực thuộc. 

Tại thời điểm thanh tra, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh chưa thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao về công tác nhân sự được quy định tại Quyết định số 16/2001/QĐ-TTg và Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg.

Cụ thể, chưa ban hành quy định tiêu chuẩn và hướng dẫn tuyển dụng, quản lý, sử dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật công chức, viên chức, người lao động thống nhất trong toàn Đại học quốc gia. 

Trường chưa ban hành quy định chính sách thu hút, sử dụng, đãi ngộ, phát triển đội ngũ nhân lực chất lượng cao. Chưa ban hành thí điểm chế độ và chính sách thu hút, sử dụng, đào tạo, đãi ngộ đối với công chức, viên chức, nhà khoa học, nhà quản lý, giảng viên có thành tích cao. 

Theo Thanh tra Chính phủ, từ năm 2013-2015, tổng số tiền học phí, lệ phí thu cao hơn và ngoài danh mục quy định của 6 đơn vị thành viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là hơn 81 tỷ đồng. 

Từ năm 2013-2015, các đơn vị thành viên của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành các văn bản quy định mức thu học phí đối với người học vượt mức quy định tại Nghị định 49 của Chính phủ

Bên cạnh đó đơn vị này cũng quy định một số khoản thu có tính chất phí, lệ phí ngoài danh mục quy định tại Nghị định 57 của Chính phủ. Trong đó, trường Đại học Kinh tế-Luật có mức thu vượt và ngoài quy định cao nhất, hơn 47 tỷ đồng; Đại học Bách khoa và Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn có mức thu vượt và ngoài cao nhất, đều hơn 12 tỷ đồng. 

Theo kết luận thanh tra, từ 2013-2015, 6 đơn vị thành viên của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh chi vượt giờ giảng cho giảng viên so với quy định với tổng số giờ vượt là gần 150.000 giờ, số tiền thanh toán là hơn 16 tỷ đồng. 

Về công tác thực hiện các dự án, theo Thanh tra Chính phủ, việc quản lý khối lượng thi công, đơn giá của một số dự án tại các đơn vị thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh còn thiếu sót, hạn chế dẫn đến giá trị thanh toán, quyết toán cao hơn thực tế thi công, dự án phải điều chỉnh kéo dài thời gian thực hiện.

Thanh tra Chính phủ đã tiến hành thanh tra 6 dự án xây dựng cơ bản với tổng mức giá trị trúng thầu hơn 2.000 tỷ đồng và phát hiện 25 tỷ đồng sai phạm.

Theo PV (Báo Chính Phủ)

Tin đọc nhiều

7 quy tắc ứng xử trên mâm cơm ngày Tết cha mẹ cần dạy cho trẻ Chào hỏi trước và sau khi ăn hay ngồi ngoan ngoãn trong bữa...
Dạy trẻ biết trân quý giá trị Tết Liệu trẻ em sống trong thời đại này có trông mong Tết như...
Năm ấm áp của PGS Khôi “Sự thành công của tôi hôm nay có công rất lớn của gia đình...
8 lý do khiến trẻ vị thành niên cư xử bạo lực Để ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường, phụ huynh của...