Tháng 09, 2019
Thứ hai
Thứ Ba, ngày 19/06/2018 15:55 PM (GMT+7)

Thủ tướng: Sách giáo khoa phải đảm bảo yêu cầu giảm tải, khoa học, thiết thực

Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục tổ chức biên soạn một bộ sách đủ các môn học ở các lớp, đảm bảo yêu cầu giảm tải, khoa học, thiết thực, khả thi.

Thủ tướng Chính phủ vừa ra Chỉ thị về việc đẩy mạnh thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Chỉ thị nêu rõ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các địa phương và các bộ, ngành liên quan đã hoàn thành việc xây dựng chương trình giáo dục phổ thông tổng thể, triển khai xây dựng các chương trình môn học, hoạt động giáo dục và rà soát cơ sở vật chất, đội ngũ nhà giáo, sắp xếp cơ sở đào tạo giáo viên.

Tuy nhiên, việc ban hành chương trình giáo dục phổ thông mới chưa bảo đảm theo lộ trình; việc chuẩn bị đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất của các địa phương chưa được quan tâm đúng mức. Nguyên nhân chủ yếu là do việc xây dựng chương trình giáo dục phổ thông mới theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh cần nhiều thời gian nghiên cứu, chuẩn bị, lấy ý kiến, tuyên truyền rộng rãi trong xã hội; việc phối hợp giữa các bộ, ngành liên quan và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương với Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa thực sự hiệu quả.

Biên soạn bộ sách giáo khoa đảm bảo yêu cầu giảm tải, khoa học, thiết thực

Chính vì thế, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát, điều chỉnh kế hoạch thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo các Nghị quyết của Quốc hội.

Thủ tướng: Sách giáo khoa phải đảm bảo yêu cầu giảm tải, khoa học, thiết thực - 1

Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục tổ chức biên soạn một bộ sách giáo khoa đảm bảo yêu cầu giảm tải, khoa học, thiết thực, khả thi.

Đồng thời, phê duyệt, ban hành chương trình giáo dục phổ thông mới và tổ chức biên soạn một bộ sách đủ các môn học ở các lớp, đảm bảo yêu cầu giảm tải, khoa học, thiết thực, khả thi; khuyến khích các tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

Bên cạnh đó, cần xây dựng chuẩn nghề nghiệp giáo viên và chuẩn hiệu trưởng trường phổ thông; rà soát, đánh giá năng lực của giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục theo chuẩn. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền rộng rãi trong xã hội về mục tiêu, yêu cầu, nội dung, nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình và điều kiện thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền rộng rãi trong xã hội về mục tiêu, yêu cầu, nội dung, nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình và điều kiện thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Bố trí ngân sách cho chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tăng cường công tác truyền thông tạo đồng thuận xã hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Thủ tướng: Sách giáo khoa phải đảm bảo yêu cầu giảm tải, khoa học, thiết thực - 2

Ảnh minh họa.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo bố trí, cân đối vốn đầu tư trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để thực hiện các chương trình, đề án, dự án nhằm tăng cường cơ sở vật chất cho các địa phương theo lộ trình triển khai áp dụng chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan có liên quan xây dựng dự toán kinh phí chi thường xuyên sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề hàng năm để chuẩn bị các điều kiện về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, cơ sở vật chất theo lộ trình triển khai thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới, bảo đảm phù hợp với phân cấp và khả năng cân đối ngân sách nhà nước; hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chương trình theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo ngành giáo dục tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo phù hợp với điều kiện của địa phương.

Tháng 7/2017, Ban Chỉ đạo đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông thông qua Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể. Chương trình mới được chia thành hai giai đoạn là giáo dục cơ bản (từ lớp 1 đến lớp 9) và giáo dục định hướng nghề nghiệp (từ lớp 10 đến lớp 12). Các môn học được thiết kế theo hướng giảm tải, tăng tính ứng dụng thực tiễn.

Theo kế hoạch, năm học 2018-2019 bắt đầu áp dụng chương trình giáo dục phổ thông mới. Do chưa chuẩn bị kịp nên tháng 11/2017 Chính phủ đề xuất và được Quốc hội đồng ý áp dụng chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới ở cấp tiểu học chậm một năm, ở cấp THCS 2 năm và ở cấp THPT 3 năm.

Cụ thể, năm học 2019-2020 thực hiện chương trình mới với lớp 1; năm học 2020-2021 áp dụng với lớp 2 và 6; năm học 2021-2022 với lớp 3, 7 và 10; năm học 2022-2023 với lớp 4, 8 và 11; năm học 2023-2024 với lớp 5, 9 và 12.

Tháng 1/2018, Bộ Giáo dục công bố dự thảo chương trình 20 môn học, hoạt động giáo dục trong chương trình giáo dục phổ thông mới để lấy ý kiến. 

N.H

Tin đọc nhiều

Bỏ điểm kiểm tra một tiết ở cấp THCS và THPT Theo dự thảo, kiểm tra định kỳ ở cấp THCS, THPT sẽ giới hạn...
Ba hình thức tuyển sinh của ĐH Công nghệ TP.HCM Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, xét kết quả thi đánh giá...
Sự khác biệt giữa mầm non và lớp 1 cha mẹ cần biết Nếu ở mẫu giáo, bé được tự do đi lại, nói cười, đùa nghịch,...
TP.HCM: Điểm chuẩn vào lớp 10 công lập cao nhất là 37,5 điểm THPT Nguyễn Thượng Hiền là trường có điểm chuẩn nguyện vọng...