Tháng 01, 2019
Thứ năm
Người Pháp đào kênh phục vụ cả quân sự và kinh tế

Người Pháp đào kênh phục vụ cả quân sự và kinh tế

Với hệ thống kênh đào được thi công trong khoảng 80 năm, người Pháp đã tạo nên sự chuyển biến kinh tế, xã...
Quá trình đào, vét kênh rạch của Pháp ở Đồng Tháp Mười Quá trình đào, vét kênh rạch của Pháp ở Đồng Tháp Mười Sau khi chiếm được Nam Kỳ người Pháp đã vạch ra một kế hoạch đào bới (Dragages) bắt đầu từ năm 1886 đến năm 1895.
Tư bản Pháp thủ tiêu đồn điền của người Việt Tư bản Pháp thủ tiêu đồn điền của người Việt Chính quyền thuộc địa tạo cơ hội cho điền chủ người Pháp chiếm hữu ruộng đất nhằm gạt bỏ những điền chủ người Việt ở...
Người Pháp chiếm đất và tăng năng suất lúa Người Pháp chiếm đất và tăng năng suất lúa Sắc luật tháng 11 - 1928 của Chính phủ Pháp không giới hạn sở hữu ruộng đất của các cấp chính quyền thuộc địa nên người...
Người Pháp thừ nghiệm nhiều cây trồng khác Người Pháp thừ nghiệm nhiều cây trồng khác Để đa dạng cây trồng, khai thác hết tiềm năng đất đai, sức lao động của con người và đem về nhiều lợi nhuận, chính quyền...
Kênh đào biến Đồng Tháp Mười thành vùng màu mỡ Kênh đào biến Đồng Tháp Mười thành vùng màu mỡ Quá trình thay đổi sở hữu đất đai hầu như đi cùng với sự ra đời của những kênh xáng. Yếu tố này là dấu hiệu sự xâm nhập...

Tin đọc nhiều

Thế giới nợ Việt Nam một lời xin lỗi Với một đội quân từng thân chinh bách chiến hơn 30 năm,...
Những ai đã hậu thuẫn cho Polpot? Một kho tư liệu hơn 500.000 bức điện tín ngoại giao Mỹ từ...
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh: Đã đánh thì phải đánh cho tiệt nọc Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh khẳng định: "...Khi mà chúng ta...
Việt hóa âm ngữ Hán, từ “ghi âm” đến “ghi ý” Quá trình tiến hành Việt Nam hóa phần ngữ âm của chữ Hán kéo...

Kenh dao giup nguoi Phap khai khan Nam Bo - Kênh đào giúp người Pháp khai khẩn Nam Bộ