Tháng 09, 2019
Thứ hai
Thứ Tư, ngày 24/07/2019 09:55 AM (GMT+7)

Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên Huế chia sẻ kinh nghiệm xây dựng chính quyền điện tử

Thời gian qua, tỉnh Thừa Thiên Huế luôn quan tâm, coi trọng phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước và phục vụ người dân, doanh nghiệp; xem đây là một cuộc cách mạng trong đổi mới phong cách hành chính.

Đó là chia sẻ về kinh nghiệm xây dựng chính quyền điện tử (CQĐT) ở tỉnh Thừa Thiên Huế của ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tại Hội nghị trực tuyến Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử với các Ban chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử bộ, ngành, địa phương vào sáng ngày 23/7.

Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên Huế chia sẻ kinh nghiệm xây dựng chính quyền điện tử - 1

Ông Thọ chia sẻ về kinh nghiệm xây dựng chính quyền điện tử (tại điểm cầu Thừa Thiên Huế). Ảnh: N.M

Thành công bước đầu

Theo ông Thọ, quan điểm của tỉnh Thừa Thiên Huế ngay khi triển khai xây dựng CQĐT trong giai đoạn 2011 - 2015 đó chính là, trước hết, xác định vai trò, trách nhiệm đầu tàu của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác xây dựng chính quyền điện tử là khâu đột phá, là thước đo năng lực điều hành, lãnh đạo của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Với phương châm, người đứng đầu không chỉ là chủ thể giám sát, kiểm tra mà phải thật sự là đối tượng thực hiện tin học hóa. Hình thành và nâng cao nhận thức tin học hóa gắn liền với cải cách hành chính và chuẩn hóa các quy trình giải quyết công việc theo phương châm: “Làm việc theo kế hoạch, giải quyết công việc theo quy trình, điều hành theo quy chế” cho đội ngũ cán bộ, công chức - đây là nền tảng quan trọng thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào cải cách hành chính.

Thực hiện phương châm triển khai ứng dụng CNTT là từ đơn giản đến phức tạp, từ điểm đến diện, từ vận động khuyến khích đến yêu cầu bắt buộc và trở thành nhu cầu không thể thiếu của cán bộ, công chức. Đi tắt đón đầu trong chọn giải pháp, mô hình, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, có điều kiện trong triển khai ứng dụng CNTT khi điều kiện chưa có những giải pháp chung của quốc gia, điều kiện tài chính của tỉnh còn khó khăn.

Ông Thọ cho rằng, ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước phải được xem là cuộc cách mạng thật sự trong đổi mới phương thức hoạt động của hệ thống chính quyền.

Thừa Thiên Huế xác định việc hỗ trợ người dân tiếp cận các dịch vụ hành chính công của chính quyền là yếu tố quan trọng để đánh giá hiệu quả của các hệ thống thông tin. Các mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử phải hướng tới phục vụ tốt hơn cho người dân.

Ngoài các kinh nghiệm đã được đúc rút trong giai đoạn 2011 - 2015 và được tiếp tục triển khai; việc xây dựng CQĐT tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh Thừa Thiên Huế được định hướng theo 3 vấn đề: thứ nhất, hiện đại hóa cơ sở hạ tầng CNTT và quy hoạch tích hợp các hệ thống thông tin trên nền tảng kết nối, chia sẻ; thứ hai, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công; thứ ba, tập trung nâng cao nhận thức người dân.

“Với các định hướng và phương châm hành động nêu trên, cùng với sự quyết tâm đổi mới và trách nhiệm, tỉnh Thừa Thiên Huế đã bước đầu đạt được thành công nhất định trong xây dựng CQĐT”, ông Thọ chia sẻ.

Trong đó, tỉnh đã xây dựng và triển khai khung kiến trúc chính quyền điện tử Thừa Thiên Huế. Hình thành cơ bản các hệ thống hạ tầng thiết yếu cho hoạt động chính quyền điện tử như Trung tâm tích hợp dữ liệu, các phần mềm dùng chung, các hệ thống thông tin cơ bản phục vụ hoạt động cơ quan nhà nước.  

Đáng chú ý, hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc đã liên thông được 4 cấp, trong đó, có 3 cấp ở địa phương và liên thông với hệ thống cấp quốc gia; chữ ký số đã được cấp phát đến cơ quan hành chính cấp xã đạt tỉ lệ 95%... Hệ thống Cổng dịch vụ công đã được triển khai đến 100% cơ quan hành chính nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp huyện và đạt 54% ở cơ quan cấp xã; trong đó đã tích hợp các dịch vụ công ích, dịch vụ sự nghiệp, dịch vụ thanh toán trực tuyến và các dịch vụ thành phố thông minh.

Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên Huế chia sẻ kinh nghiệm xây dựng chính quyền điện tử - 2

Có rất nhiều phản ánh, kiến nghị của người dân gửi đến Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh. Ảnh: Chụp màn hình.

Ngoài ra, việc ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính; hiện đại hóa hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng hạ tầng thông tin quốc gia đang được phát triển và ngày càng nâng cấp hoàn thiện.

Đến nay, trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh đã đưa vào vận hành chính thức 7 dịch vụ: giám sát đô thị qua cảm biến camera; phản ánh hiện trường; giám sát thông tin báo chí; giám sát dịch vụ hành chính công; thẻ điện tử; cảnh báo mạng lưới đô thị thông minh; giám sát quảng cáo điện tử.  

Với những thành công bước đầu, Chỉ số phát triển chính phủ điện tử cấp tỉnh luôn nằm trong TOP dẫn đầu toàn quốc (năm 2017: xếp thứ 1, năm 2018: xếp thứ 2/63 tỉnh, thành phố trên toàn quốc); ICT Index năm 2018 xếp thứ 5/63 tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Đặc biệt, dự án Trung tâm Điều hành thông minh tại tỉnh Thừa Thiên Huế vừa được Ban tổ chức giải thưởng viễn thông Châu Á - Telecom Asia Awards 2019 trao giải thành phố thông minh sáng tạo nhất châu Á.

Quyết tâm triển khai thành công chính quyền điện tử

Tuy nhiên, ông Thọ cho rằng, nhiều nội dung triển khai CQĐT chưa được như mong đợi, kết quả đạt được vẫn còn rất khiêm tốn; còn thiếu khung pháp lý đồng bộ về xây dựng CQĐT; việc xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia, hạ tầng CNTT nền tảng phục vụ phát triển CQĐT còn chậm, chưa kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin; cơ chế đầu tư, thuê dịch vụ CNTT vẫn còn vướng mắc…

Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên Huế chia sẻ kinh nghiệm xây dựng chính quyền điện tử - 3

Ông Nguyễn Xuân Sơn - Phó Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế giới thiệu với các đại biểu về hoạt động của Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh. Ảnh: N.M.

Để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025, quyết tâm triển khai thành công chính phủ điện tử; ông Thọ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cần chỉ đạo quyết liệt và nâng cao tính hiệu quả, hiệu lực của khung kiến trúc CQĐT. Cần có chế tài đối với các cấp, các ngành không tuân thủ kiến trúc, qua đó nhấn mạnh vai trò kiểm thử hệ thống để đánh giá, công nhận đạt chuẩn trước khi đưa các hệ thống vào vận hành.

Hiện nay, việc liên thông vẫn không đạt kết quả, các hệ thống thông tin của các Bộ, ngành Trung ương chậm chia sẻ, kết nối đã tác động rất lớn đến quá trình triển khai dịch vụ hành chính công trên môi trường mạng và dịch vụ công trực tuyến. Vì vậy, Chính phủ cần xem xét thấu đáo vấn đề này và đặc biệt cần đặt thời gian cho các Bộ, ngành Trung ương chuẩn hóa dữ liệu, quy trình và cung cấp thông tin chia sẻ kết nối với các hệ thống thông tin dịch vụ công địa phương.

Đặc biệt, ông Thọ cũng kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành đẩy mạnh thanh toán trực tuyến, sử dụng hóa đơn điện tử nhằm tạo điều kiện và thúc đẩy cho doanh nghiệp, công dân tham gia dịch vụ công trực tuyến. Rà soát để loại bỏ các quy định về hóa đơn giấy trong danh mục hồ sơ thủ tục hành chính. Đồng thời, cần xem xét việc đánh giá, ban hành các thủ tục hành chính theo hướng giảm thiểu việc nộp hồ sơ giấy và nâng cao giá trị pháp lý của hồ sơ điện tử để thay thế hồ sơ giấy…

Nhật Tuấn

Tin đọc nhiều

Hành trình của Sophia - nữ robot giống người nhất thế giới Thế giới tương lai hiện ra trước mắt qua cuộc hành trình của...
Đại học chế tạo robot khử khuẩn thông minh Để giảm lây nhiễm chéo trong bệnh viện điều trị và các khu...
Vật liệu không thể cắt hứa hẹn cách mạng hóa ngành xây dựng Loại vật liệu lấy cảm hứng từ lớp vỏ bưởi, vỏ xà cừ khiến...
Quay màn hình trên Windows 10 mà không cần phần mềm Nếu đang sử dụng Windows 10, bạn có thể tận dụng nhanh thanh...