Tháng 09, 2019
Thứ hai
Thứ Bảy, ngày 12/01/2019 07:00 AM (GMT+7)

Dừng khai thác nước dưới ngầm gần khu vực bị sụt lún, bãi chôn lấp rác

Từ ngày 10/02/2019, mọi hoạt động khai thác nước ngầm ở gần khu vực bãi chôn lấp chất thải rắn, khu vực sụt lún đều bị dừng theo qui định mới về việc hạn chế khai thác nước dưới đất.

Theo nghị định 167/2018/NĐ-CP của Chính phủ qui định về vùng hạn chế khai thác nước dưới đất gồm có 5 vùng: Vùng hạn chế 1; Vùng hạn chế 2; Vùng hạn chế 3; Vùng hạn chế 4; Vùng hạn chế hỗn hợp. Mỗi vùng hạn chế bao gồm một hoặc một số khu vực hạn chế khai thác nước dưới đất.

Dừng khai thác nước dưới ngầm gần khu vực bị sụt lún, bãi chôn lấp rác - 1

Quản lý hoạt động khai thác nước ngầm để sử dụng tài nguyên nước hiệu quả, nhằm bảo vệ sức khoẻ và môi trường sống. 

Đối với vùng hạn chế 1 gồm các hoạt động khai thác nước ngầm trong phạm vi không vượt quá 500 m kể từ đường biên khu vực bị sụt, lún, biến dạng địa hình sẽ bị dừng khai thác.

Điều này cũng được áp dụng tương tự đối với phạm vi không vượt quá 3.000 m kể từ đường biên của bãi chôn, lấp chất thải rắn tập trung. Việc dùng khai thác cũng được thực hiện trong phạm vi không vượt quá 1.000 m kể từ biên mặn đối với trường hợp tầng chứa nước có biên mặn. 

Đối với khu vực có nghĩa trang tập trung, các khu vực có nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước dưới đất khác thì căn cứ nguy cơ, mức độ gây ô nhiễm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cụ thể phạm vi khoanh định khu vực liền kề. 

Bên cạnh việc dừng toàn bộ mọi hoạt động khai thác nước dưới đất hiện có (nếu có) của vùng hạn chế 1 sẽ thực hiện xử lý, trám lấp giếng theo quy định. 

Vùng hạn chế 2 được thực hiện đối với các khu vực, tầng chứa nước sau: 1- Các tầng chứa nước lỗ hổng ở thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương thuộc khu vực đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long; 2- Đối với các tầng chứa nước lỗ hổng ở các địa phương không quy định tại 1 thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ quy mô, mức độ khai thác nước dưới đất, mức độ hạ thấp mực nước dưới đất và yêu cầu về bảo vệ nguồn nước dưới đất trên địa bàn quyết định việc khoanh định; 3- Các tầng chứa nước trong đá bazan ở các địa phương thuộc khu vực Tây Nguyên.

Căn cứ hiện trạng sơ đồ hệ thống cấp nước tập trung hiện có, bao gồm cả các điểm đấu nối, nếu các khu dân cư, khu công nghiệp tập trung thuộc một trong các trường hợp sau đây thì được khoanh định vào Vùng hạn chế 3: Đã được đấu nối với hệ thống cấp nước tập trung, bảo đảm nhu cầu sử dụng nước cả về thời gian, lưu lượng và chất lượng nước phù hợp với mục đích sử dụng nước; chưa được đấu nối nhưng có điểm đấu nối liền kề của hệ thống cấp nước tập trung và sẵn sàng để cung cấp nước sạch, bảo đảm nhu cầu sử dụng nước cả về thời gian, lưu lượng và chất lượng nước phù hợp với mục đích sử dụng nước.

Các biện pháp hạn chế khai thác trong vùng hạn chế 2, 3 là không cấp phép thăm dò, khai thác để xây dựng thêm công trình khai thác nước dưới đất mới. 

Trên cơ sở kết quả khoanh định vùng hạn chế quy định tại khoản 2 Điều 8 của Nghị định này, trường hợp khu dân cư, khu công nghiệp tập trung không thuộc vùng hạn chế 3 mà cách sông, suối, kênh, rạch, hồ chứa (nguồn nước mặt) không vượt quá 1.000 m và nguồn nước mặt đó đáp ứng đủ các điều kiện sau đây, thì được khoanh định vào vùng hạn chế 4: Có chức năng cấp nước sinh hoạt hoặc được quy hoạch để cấp nước sinh hoạt; có chế độ dòng chảy ổn định, dòng chảy tối thiểu từ 10 m3/s trở lên đối với sông, suối, kênh, rạch hoặc tổng dung tích từ 10 triệu m3 trở lên đối với hồ chứa; có chất lượng nước đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt cột A1 trở lên.

Để hạn chế khai thác trong Vùng hạn chế 4, Nhà nước không cấp phép thăm dò, khai thác để xây dựng thêm công trình khai thác nước dưới đất mới có quy mô khai thác từ 10.000 m3/ngày trở lên, trừ trường hợp công trình khai thác để cấp nước cho các mục đích sử dụng theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 3 của Nghị định này.

Trên cơ sở tổng hợp kết quả khoanh định các vùng, khu vực hạn chế theo quy định tại Vùng hạn chế 1, 2, 3, 4, trường hợp có các khu vực hạn chế bị chồng lấn nhau, thì phần diện tích chồng lấn được khoanh định vào vùng hạn chế hỗn hợp.

Việc áp dụng các biện pháp hạn chế đối với vùng hạn chế hỗn hợp được quyết định trên cơ sở các biện pháp hạn chế khai thác tương ứng với từng vùng quy định tại vùng hạn chế 1, 2, 3, 4 theo thứ tự quy định.

Xem chi tiết nghị định tại đây

Thảo Hiền

Tin đọc nhiều

Nữ giáo sư 38 tuổi và những ứng viên 'đặc biệt' đạt chuẩn giáo sư Trong số những ứng viên đạt danh hiệu giáo sư năm nay có nữ...
Quay màn hình trên Windows 10 mà không cần phần mềm Nếu đang sử dụng Windows 10, bạn có thể tận dụng nhanh thanh...
Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh… Mỗi năm hoa đào nở Lại thấy ông đồ già…
Hoàng cung dựng nêu báo hiệu ngày Tết đã đến Trong đời sống cung đình ở Huế, trước ngày Tết, người ta làm...