Tháng 09, 2017
Thứ năm
Thứ Tư, ngày 13/08/2014 12:36 PM (GMT+7)

Phụ cấp mức 70% đối với người làm việc trực tiếp, thường xuyên tiếp xúc với nguồn phóng xạ

Đây mà mức đề xuất phụ cấp trong Dự thảo Quyết định quy định chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với người làm việc trong các đơn vị thuộc lĩnh vực năng lượng nguyên tử do Bộ Khoa học và Công nghệ hoàn thiện.

Theo đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ hoàn thiện dự thảo Quyết định quy định chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với người làm việc trong các đơn vị thuộc lĩnh vực năng lượng nguyên tử của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thủ tướng Chính phủ đồng ý với đề xuất của Bộ Khoa học và Công nghệ về áp dụng phụ cấp mức 70% đối với người làm việc trực tiếp, thường xuyên tiếp xúc với nguồn phóng xạ.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Khoa học và Công nghệ hoàn thiện dự thảo Quyết định quy định chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với người làm việc trong các đơn vị thuộc lĩnh vực năng lượng nguyên tử của Bộ Khoa học và Công nghệ theo hướng những người làm việc gián tiếp, không thường xuyên tiếp xúc với nguồn phóng xạ áp dụng phụ cấp mức khoảng 30-40%.

Những người làm việc hành chính, phục vụ gồm người làm việc hành chính, phục vụ trực tiếp tại cơ sở mà có nguy cơ nhiễm xạ áp dụng phụ cấp mức khoảng 40-50%; người làm việc hành chính, phục vụ không trực tiếp tại cơ sở áp dụng phụ cấp mức 20%.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Khoa học và Công nghệ trình dự thảo trong tháng 8/2014.

Liên Cơ

Tin đọc nhiều

Những phát minh kì diệu từ cơ thể con người Các nhà nghiên cứu đã lần đầu tiên kết nối trực tiếp não...
Các chuyên gia hiến kế giải bài toán hoạt động cho vườn ươm Các cơ sở ươm tạo tư nhân phần lớn hoạt động có hiệu quả với...
Lần đầu tiên ánh sáng được lưu trữ dưới dạng sóng âm thanh Các nhà khoa học đã thành công trong việc lưu trữ thông tin...
Khắc phục lỗi không thể download các tập tin trên mạng Nếu bạn gặp hiện tượng khi nhấn vào liên kết để tải về một...