Tháng 09, 2018
Thứ hai
Thứ Sáu, ngày 20/10/2017 16:26 PM (GMT+7)

Thủ tướng ghi nhận nỗ lực lớn của Bộ Khoa học và Công nghệ

Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) sẽ tiếp tục lắng nghe và ghi nhận các phản hồi từ thực tiễn để tăng cường hiệu lực hiệu quả theo tinh thần chỉ đạo chung của Thủ tướng Chính phủ. Nếu có vướng mắc gì, cần tháo gỡ ra sao, Bộ KH&CN sẽ quyết liệt vào cuộc.

Đây là phát biểu của Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh tại buổi làm giữa Bộ KH&CN và Tổ Công tác của Thủ tướng Chính phủ.  kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ KH&CN và công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu sáng ngày 20/10.

Hoàn thành đúng hạn 100% nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao

Truyền đạt lại ý kiến đánh giá của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, trong nhiệm kỳ mới của Chính phủ, Bộ KH&CN có rất nhiều đổi mới trong công tác điều hành, tổ chức. Thời gian qua, Bộ KH&CN nói riêng, ngành KH&CN nói chung đã có những chuyển biến mạnh mẽ trên một số mặt.

Thủ tướng ghi nhận nỗ lực lớn của Bộ Khoa học và Công nghệ - 1

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ Công tác của Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại buổi làm việc.

Thứ nhất, thị trường KH&CN ban đầu đã có sự khởi nghiệp rất tốt, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đã thu hút sự tham gia của tất cả các cấp, các ngành các cơ quan, đơn vị trong và ngoài nước tham gia ĐMST.

Thứ 2, Bộ KH&CN đã chủ động đề xuất với Thủ tướng Chính phủ nội dung liên quan đến chức năng nhiệm vụ, các đề xuất đó đã được đánh giá cao. Một trong những kết quả ấn tượng là hồi tháng 6 vừa qua, Tổ chức Sở hữu Trí tuệ thế giới đã công bố Việt Nam tăng 12 bậc trên bảng xếp hạng toàn cầu về “Chỉ số đổi mới sáng tạo”. Bộ đã có sự chuyển biến mạnh trong việc thực hiện cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, thực hiện tốt vấn đề thu hút nguồn nhân lực, nhân tài để thực hiện Cách mạng 4.0.

Thứ 3 là về công tác tổ chức bộ máy, Bộ có sự ổn định, đoàn kết, tạo ra sự chuyển động tốt của ngành KH&CN tại các cấp, các ngành, trung ương và địa phương. Mới đây, tại Hội thảo rà soát hàng hóa nhóm 2 và văn bản quy phạm pháp về thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu tổ chức tại Vĩnh Phúc cho thấy đã chuyển từ hình thức tiền kiểm sang hậu kiểm 91% và giảm 50% thủ tục.

“Đây là bước đi đột phá trong việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, thể hiện tinh thần trách nhiệm của Bộ KH&CN, mặc dù trong quá trình làm vẫn còn một số vướng mắc nhưng sẽ tiếp tục giải quyết trong thời gian tới” - Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nói.

Thủ tướng ghi nhận nỗ lực lớn của Bộ Khoa học và Công nghệ - 2

Toàn cảnh buổi làm việc.

Tính đến ngày 10/10/2017, Bộ KH&CN được Thủ tướng Chính phủ giao 403 nhiệm vụ. Trong đó, đã hoàn thành 245 nhiệm vụ; đang thực hiện 158 nhiệm vụ (đều trong hạn).

“Như vậy 100% nhiệm vụ Thủ tướng giao cho Bộ KH&CN đều không bị quá hạn. Đây là một nỗ lực của lãnh đạo và cán bộ công nhân viên của Bộ KH&CN” - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nhấn mạnh.

Theo Tổ trưởng Tổ Công tác, hiện xã hội rất quan tâm đến vấn đề đo lường chất lượng nên cần kiểm tra mạnh mẽ, công bố minh bạch để chấn chỉnh tình trạng gian lận trong đo lường, đồng thời tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong công tác kiểm tra chuyên ngành.

 “Về lĩnh vực này, thời gian qua Bộ KH&CN đã rất chủ động. Cụ thể gần đây Bộ KH&CN đã chủ động mời 12 bộ cùng thảo luận, tìm giải pháp tháo gỡ cho doanh nghiệp. Đây là hành động cụ thể và đã có tuyên bố rõ về việc cắt giảm thủ tục hành chính, số hàng hóa chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, thừa nhận lẫn nhau, giảm sự xung đột…” – Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhấn mạnh.

Bộ KH&CN sẽ quyết liệt vào cuộc

Ghi nhận những ý kiến trao đổi tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh cũng chia sẻ, Bộ KH&CN nhận thức được đây mới chỉ là bước đầu, sự nỗ lực đầu tiên của Bộ và ngành KH&CN. Với sự động viên, ghi nhận này, Bộ KH&CN sẽ có thêm động lực mạnh mẽ để tiếp tục hành trình, bám sát theo sự chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng ghi nhận nỗ lực lớn của Bộ Khoa học và Công nghệ - 3

Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh phát biểu tại buổi làm việc.

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh khẳng định, thông qua truyền đạt trực tiếp của Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, Bộ KH&CN nghiêm túc quán triệt và triển khai ngay lập tức theo 5 điểm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với vấn đề quản lý nhân lực KH&CN tại các địa phương, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh cho biết, Bộ KH&CN với tư cách là ngành dọc, quản lý về mặt chuyên môn. Tuy nhiên, Bộ KH&CN cũng đã phối hợp với các Sở KH&CN địa phương để quán triệt và có những tiêu chí trong quản lý, kiểm tra và giám sát cụ thể.

Tại buổi làm việc với nội dung liên quan đến công tác kiểm tra chuyên ngành. Bộ trưởng Chu Ngọc Anh cho biết, hiện hoạt động của Bộ KH&CN bám sát trên 3 mặt trận: Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TĐC), Sở hữu trí tuệ và Đổi mới công nghệ. Trong đó, công tác kiểm tra chất lượng chuyên ngành về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ đang là “nhạc trưởng” của 3 Luật liên quan: Luật Tiêu chuẩn Quy chuẩn Kỹ thuật, Luật Đo lường, Luật Chất lượng Sản phẩm Hàng hóa. Tuy nhiên, để thực hiện được vai trò “nhạc trưởng”, Bộ KH&CN bày tỏ mong muốn phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành liên quan trong những chặng đường tiếp theo.

Thay mặt Bộ KH&CN, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh đã cảm ơn Tổ công tác. Thông qua buổi làm việc ngày hôm nay, Bộ KH&CN sẽ tiếp tục quán triệt các nội dung kết luận của Tổ công tác, cũng như ý kiến của các bộ, ngành, hiệp hội.

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh bày tỏ mong muốn, sau buổi làm việc, Tổ Công tác sẽ có tham mưu với Thủ tướng Chính phủ để đôn đốc các bộ, ngành để thực hiện sự công nhận và thừa nhận lẫn nhau. Cùng với đó là tăng cường công tác xã hội hóa và rà soát, xử lý các vấn đề liên quan đến quy chuẩn kỹ thuật.

Liên quan đến công nghệ thiết bị nhập khẩu lạc hâu, Bộ KH&CN cũng đã phối với với các bộ, ngành, hiệp hội tháo gỡ khó khăn. Bên cạnh đó, Bộ KH&CN sẽ tăng cường vai trò quản lý đối với sản phẩm mới.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Bộ KH&CN cũng kiến nghị Tổ công tác Chính phủ báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành thực hiện:

- Chủ trì, rà soát danh mục hàng hóa nhóm 2 của Bộ ngành đã ban hành, cương quyết loại bỏ ra khỏi danh mục những hàng hóa chưa có QCVN; chưa xác định được rõ biện pháp quản lý, đồng thời bổ sung mã HS.

- Sửa đổi, bổ sung xác định rõ loại hàng hóa nhập khẩu phải áp dụng biện pháp hậu kiểm; loại hàng hóa nhập khẩu nào phải áp dụng biện pháp quản lý tiền kiểm đối với các QCVN đã ban hành.

- Rà soát sửa đổi, bổ sung các VBQPPL hiện hành có nội dung quy định không phù hợp với Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Luật An toàn thực phẩm như: các nội dung quy định vể công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy; chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp là cơ quan kiểm tra nhà nước về chất lượng; quy định về năng lực đối với tổ chức đánh giá sự phù hợp.

- Đẩy mạnh việc Thừa nhận lẫn nhau kết quả đánh giá sự phù hợp của các tổ chức nước ngoài; Chỉ định trực tiếp tổ chức đánh giá sự phù hợp tại nước ngoài thực hiện đánh giá cho hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nhập khẩu, góp phần giảm thời gian thông quan hàng hóa.

Liên Cơ

Tin đọc nhiều

Những sản phẩm 'độc, lạ' bán chạy tại Chợ phiên khởi nghiệp Những gian hàng trưng bày các sản phẩm nông nghiệp “đắt...
Cách khôi phục lại các ứng dụng đã xóa trên Android Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn hoàn toàn có thể phục hồi...
Hướng dẫn cài đặt mã PIN cho SIM trên smartphone Trong trường hợp smartphone của bạn bị đánh cắp, thiết lập...
Sắp công bố phát hiện mới về khảo cổ học Việt Nam gây chấn động thế giới Kết quả khai quật khảo cổ học này có tầm vóc quốc tế, chưa...