Tháng 09, 2019
Thứ hai
Thứ Tư, ngày 10/07/2019 06:30 AM (GMT+7)

Vườn ươm sáng tạo: Nhiều đề tài có tính ứng dụng cao

Trung Tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ - Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh TPHCM vừa tổ chức nghiệm thu 22 đề tài nghiên cứu khoa học thuộc Chương trình Vườn ươm Sáng tạo Khoa học và Công nghệ trẻ do Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM phối hợp với Thành Đoàn TPHCM tổ chức.

Trong đó có 7 đề tài nghiệm thu loại xuất sắc, nhiều đề tài có tính ứng dụng cao có thể triển khai áp dụng ngay vào thực tiễn. Từ kết quả nghiên cứu của các đề tài, có 16 bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí quốc tế, 14 bài báo khác được công bố trên các tạp chí chuyên ngành trong nước có uy tín.

Theo đánh giá của các Hội đồng khoa học, nhiều đề tài có tính ứng dụng cao có thể triển khai vào thực tiễn như: “Nghiên cứu hệ thống xử lý nước cấp cho những vùng thiên tai” của TS Nguyễn Thị Thủy - Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh, “Nghiên cứu chế tạo phòng thí nghiệm trên chip (lab-on-a-chip) với giá thành thấp giúp thực hiện phản ứng LAMP khuếch đại ADN tại chỗ ứng dụng trong xét nghiệm nhanh các bệnh truyền nhiễm phổ biến tại Việt Nam” của KS Nguyễn Hoàng Tuấn - Trường Đại học Quốc tế - ĐHQG TP.HCM… Bên cạnh đó, một số đề tài có đến 2 hoặc 3 bài báo được công bố trên các tạp chí quốc tế.

Vườn ươm sáng tạo: Nhiều đề tài có tính ứng dụng cao - 1

Sản phẩm “Hệ thống xử lý nước cấp cho những vùng thiên tai” của TS Nguyễn Thị Thủy - Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM được Hội đồng khoa học đánh giá cao.

Năm 2019, chương trình đã nhận hơn 80 hồ sơ đăng ký sơ tuyển, hiện cơ quan chủ trì đang chuẩn bị xét duyệt cho năm 2019 - 2020. Điểm mới của chương trình năm nay là mỗi đề tài nghiên cứu đều tổ chức một Hội thảo khoa học để công bố kết quả nghiên cứu, các hội thảo vừa góp phần tạo hoạt động khoa học sôi nổi ở các đơn vị vừa thu thập được nhiều ý kiến của các chuyên gia để hoàn thiện đề tài nghiên cứu.

Chương trình Vườn ươm Sáng tạo nhằm khuyến khích, tạo điều kiện, đồng thời phát huy tiềm lực về sức trẻ, sức sáng tạo của tuổi trẻ thành phố trong tham gia các hoạt động sáng tạo và nghiên cứu khoa học, từ đó đề ra các mô hình - giải pháp mới, hiệu quả, ươm tạo các nhà khoa học trẻ, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của thành phố và đất nước.

Hoàng Sơn Giang

Tin đọc nhiều

Nước Nga Xô viết và Chính sách kinh tế mới Tư tưởng chỉ đạo cơ bản của Lê-nin trong việc thành lập Liên...
Sức mạnh tôn giáo đồng nhất trong Kinh Torah (P5) Người Do Thái thấy mục đích cao nhất của cuộc sống là sáng...
Công nghệ xanh: lọc nước tuần hoàn nuôi trồng thủy sản sạch Trong hệ thống nuôi tuần hoàn, chất lượng nước được duy trì...
Ký ức Sài Gòn với xe đò chạy bằng than Đây là công nghệ Wood Gas, hoặc Green Gas 'thân thiện môi...