Tháng 04, 2019
Thứ ba
Thứ Sáu, ngày 16/01/2015 22:49 PM (GMT+7)

Cán bộ kiểm toán Nhà nước được tăng tiền thưởng

5% số tiền do Kiểm toán Nhà nước phát hiện như là các khoản tăng thu ngân sách Nhà nước, các khoản chi ngân sách sai chế độ đã nộp lại ngân sách Nhà nước; sẽ được chi thưởng cho cán bộ, công chức và người lao động thuộc Kiểm toán Nhà nước.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 02/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định cũ về chế độ ưu tiên đối với cán bộ, công chức và người lao động thuộc Kiểm toán Nhà nước.

Theo Nghị định 32/2011/NĐ-CP có từ năm 2011, hằng năm, căn cứ vào kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán, Kiểm toán Nhà nước được trích 2% số tiền do Kiểm toán Nhà nước phát hiện và kiến nghị bao gồm các khoản tăng thu ngân sách Nhà nước về thuế, phí, lệ phí và các khoản khác đã nộp vào ngân sách Nhà nước; các khoản chi ngân sách sai chế độ đã nộp lại ngân sách Nhà nước; các khoản chi ngân sách sai chế độ đã xử lý giảm chi, giảm thanh toán vào ngân sách năm sau.

Số kinh phí 2% nêu trên được sử dụng chi khuyến khích, thưởng cho cán bộ, công chức và người lao động thuộc Kiểm toán Nhà nước không vượt quá 0,8 lần mức lương chức vụ hoặc mức lương chuyên môn, nghiệp vụ cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp thâm niên nghề và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

Cán bộ kiểm toán Nhà nước được tăng tiền thưởng - 1

(Ảnh minh họa)

Số kinh phí còn lại sau khi chi khuyến khích, thưởng cho cán bộ, công chức và người lao động thuộc Kiểm toán Nhà nước, được sử dụng để đầu tư cơ sở vật chất và tăng cường năng lực hoạt động của ngành.

Theo Nghị định mới, số tiền được trích tăng lên 5%. Số kinh phí chi khuyến khích, thưởng cho cán bộ, công chức và người lao động của Kiểm toán Nhà nước cũng không vượt quá 0,8 lần lương cấp bậc, phụ cấp chức vụ, vượt khung và phụ cấp nghề nghiệp.

Như vậy, so với quy định cũ, Nghị định mới cho phép Kiểm toán Nhà nước được trích thêm 3% số tiền do Kiểm toán Nhà nước phát hiện và kiến nghị để thực hiện chế độ ưu tiên đối với cán bộ, công chức và người lao động thuộc Kiểm toán Nhà nước.

Đồng thời, Nghị định cũng đã thay đổi một số quy định về nguồn và nội dung thực hiện chế độ ưu tiên này.

Cảnh Kiên

Tin đọc nhiều

Ông Trần Lưu Quang chỉ ra 2 lý do ma túy 'khủng' ở TP.HCM “Nếu so với trước đây thì khủng khiếp lắm. Từ ma túy dẫn tới...
Tướng Trà và kỷ niệm 2 lần ‘tranh cãi’ với Đại tướng Lê Đức Anh Khi thảo luận trận đánh, có 2 lần tôi cãi ông. Lúc đầu cũng...
Đại tướng Lê Đức Anh - Vị tướng chỉ huy cuối cùng còn lại của Chiến dịch Hồ Chí Minh Do tuổi cao sức yếu, nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức...
Soi người chết để chơi lô đề Tai nạn, nhà cháy... là nỗi đau, nhưng lại là "niềm hy vọng"...