Tháng 01, 2019
Thứ ba
Thứ Sáu, ngày 16/01/2015 08:10 AM (GMT+7)

Chính phủ xây dựng chương trình đẩy lùi đạo đức xuống cấp

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết về xây dựng chương trình nhằm đẩy lùi sự xuống cấp về đạo đức xã hội.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết về Chương trình hành động xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Mục tiêu của Chương trình là phát triển văn hóa vì sự hoàn thiện nhân cách con người và xây dựng con người để phát triển văn hóa. Văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ Tổ quốc.

Mục tiêu đến năm 2020 là đưa vào cuộc sống các chuẩn mực giá trị văn hóa và con người Việt Nam. Trong đó có việc củng cố ý thức tuân thủ pháp luật, đề cao đạo đức, lương tâm, trách nhiệm của mỗi người với bản thân, gia đình, cộng đồng, xã hội và đất nước; ngăn chặn sự xuống cấp về đạo đức xã hội.

Chính phủ xây dựng chương trình đẩy lùi đạo đức xuống cấp - 1

Văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội. (Ảnh minh họa)

Chương trình cũng xây dựng thị trường văn hóa, phát triển một số ngành công nghiệp văn hóa có lợi thế cạnh tranh, tạo lập vị thế của văn hóa Việt Nam trên trường quốc tế. Sẽ có hệ thống khung pháp lý; cải cách thể chế để xây dựng và phát triển văn hóa.

Mục tiêu đến năm 2030 là hoàn thiện và phổ biến các chuẩn mực giá trị văn hóa và con người Việt Nam. Bên cạnh đó, sẽ tạo dựng những giá trị mới phù hợp để con người Việt Nam có nhân cách, đạo đức, trí tuệ, năng lực sáng tạo, thể chất, tâm hồn, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, kỹ năng hội nhập phù hợp với sự phát triển của đất nước.

Chương trình cũng nhằm đẩy lùi sự xuống cấp về đạo đức xã hội; phát triển đồng bộ thị trường văn hóa và các ngành công nghiệp văn hóa; phát huy sức mạnh của văn hóa Việt Nam trong hội nhập khu vực và thế giới;

"Con người Việt Nam phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ, theo các giá trị chuẩn mực, trong đó trọng tâm là nhân cách, đạo đức, lối sống, ý thức tôn trọng pháp luật", đây là một trong những mục tiêu của chương trình.

Cảnh Kiên

Tin đọc nhiều

Làm đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam 60 tỷ USD, bỏ đường sắt cũ? Nếu kết hợp tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam cả chở...
Giới điều tra Pháp hé lộ nguyên nhân cháy Nhà thờ Đức Bà Paris Trong đánh giá sơ bộ, các điều tra viên cho rằng chập điện...
Phó Thủ tướng kể chuyện về chị đồng nát yêu sách Phó Thủ tướng đã bày tỏ sự trân trọng với chị đồng nát luôn...
Chính thức công bố hình hài cầu dây văng Cần Giờ 5.300 tỉ Sở QH-KT TP.HCM vừa chính thức công bố thiết kế cầu Cần Giờ...