Tháng 10, 2020
Thứ ba
Thứ Năm, ngày 10/09/2015 13:48 PM (GMT+7)

Công bố dự thảo báo cáo Đại hội X TP.HCM

Xây dựng TP.HCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Sáng 9-9, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM đã họp báo về việc tổ chức cho nhân dân TP thảo luận, góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 (dự thảo). Theo kế hoạch dự kiến, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM sẽ diễn ra từ ngày 13 đến 17-10-2015. Thời gian góp ý cho dự thảo sẽ bắt đầu từ hôm nay (10-9) đến hết ngày 10-10. Hình thức góp ý, nhân dân gửi ý kiến tới các cơ quan báo chí, tới các cấp ủy đảng các cấp hoặc gửi về Thành ủy TP.HCM (thông qua Ban Tuyên giáo Thành ủy)…

Đóng góp vào kinh tế đất nước ngày càng cao

Về kết quả thực hiện Nghị quyết IX Đại hội Đảng bộ TP.HCM, dự thảo nêu rõ: Những kết quả đạt được năm năm qua đã góp phần khẳng định thành tựu chung của thành phố trong 30 năm đổi mới, một chặng đường rất quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố, đánh dấu sự trưởng thành, “đóng góp tích cực vào quá trình hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước”. Thành phố “đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện, tạo sự chuyển biến căn bản trong đời sống xã hội, góp phần rất quan trọng vào thành tựu chung của vùng và cả nước”.

Cụ thể về kinh tế tăng trưởng khá cao, chất lượng tăng trưởng được cải thiện, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại kinh tế đạt kết quả bước đầu, các nguồn lực xã hội được phát huy, góp phần cùng cả nước kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Tổng sản phẩm nội địa (GDP) tăng khá cao, bình quân 9,6%/năm, gấp 1,66 lần mức tăng bình quân cả nước. GDP bình quân đầu người tăng 12%/năm, đến cuối năm 2015 ước đạt 5.538 USD/người. Vai trò, vị trí kinh tế đối với cả nước ngày càng khẳng định, tỉ trọng kinh tế TP.HCM trong nền kinh tế đất nước ngày càng cao, từ 18,3% năm 2011 tăng lên 21,5% năm 2014.

Về quy hoạch, quản lý và phát triển đô thị có chuyển biến tích cực, đạt kết quả thiết thực, thúc đẩy phát triển kinh tế, cải thiện dân sinh và hình thành đô thị văn minh, hiện đại. Kết cấu hạ tầng đô thị được tập trung đầu tư, cải tạo và nâng cấp. Đẩy mạnh thi công, hoàn thành và đưa vào sử dụng nhiều công trình trọng điểm, từng bước giảm ùn tắc giao thông, giảm ngập nước.

Công bố dự thảo báo cáo Đại hội X TP.HCM - 1

Biểu đồ GDP của TP.HCM giai đoạn 2010-2014 (tính tròn số). Đồ họa: H.LOAN

Nhiệm kỳ qua, TP đã giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, quốc phòng - an ninh không ngừng được củng cố, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, đặc biệt công tác cải cách tư pháp có chuyển biến tích cực. Cụ thể, TP đã nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, không để oan sai và không bỏ lọt tội phạm. Triển khai tốt thí điểm chế định thừa phát lại, xã hội hóa hoạt động công chứng. TP cũng tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm.

TP.HCM cũng hoàn thành mục tiêu giảm hộ nghèo giai đoạn 2009-2015 trước hai năm; thực hiện đồng bộ các giải pháp tổng hợp chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2014-2015 đạt hiệu quả, đến nay hộ nghèo có thu nhập dưới 16 triệu đồng/người/năm còn 1,03%. Kéo giảm chênh lệch mức sống giữa thành thị và nông thôn từ 1,8 lần năm 2008 xuống còn 1,2 lần năm 2014.

Xây dựng TP.HCM có chất lượng sống tốt

Từ những thành quả và hạn chế của nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ TP.HCM đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ phát triển TP trong nhiệm kỳ 2015-2020. Mục tiêu đặt ra là xây dựng Đảng bộ TP thật trong sạch, vững mạnh;…; không ngừng đổi mới, năng động, sáng tạo, giữ vững ổn định chính trị - xã hội. Nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của kinh tế TP, gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, xây dựng con người, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường; nâng cao phúc lợi xã hội và chất lượng cuộc sống của nhân dân. Xây dựng TP.HCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình; có vai trò động lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; sớm trở thành một trong những trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ của khu vực Đông Nam Á.

Để đạt được mục tiêu đề ra, TP đề ra 13 nhiệm vụ và giải pháp, trong đó nhấn mạnh đến tạo sự đột phá trong nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh. TP phát triển kinh tế nhanh, bền vững, đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng theo hướng phát triển kinh tế tri thức và tăng trưởng xanh. TP đặt ra giải pháp khoa học - công nghệ, tri thức, nguồn nhân lực chất lượng cao và thông tin phải là động lực, yếu tố đầu vào, tạo ra giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ…

TP.HCM tiếp tục nhấn mạnh đến giải pháp phát triển đô thị bền vững, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ. Trong đó, tập trung xây dựng hệ thống giao thông công cộng có sức chở lớn, đường sắt đô thị, phát triển đường vành đai, đường trên cao, đường cao tốc, luồng tàu đường biển, đường sông; các hệ thống cấp nước, thoát nước, chống ngập nước, xử lý chất thải, hạ tầng năng lượng, hạ tầng viễn thông… kết nối hạ tầng các tỉnh, thành phố trong vùng đô thị TP.HCM, vùng ĐBSCL, nam Tây Nguyên.

Mong muốn nhận được nhiều góp ý tâm huyết, thẳng thắn

Năm năm qua, trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, thời cơ nhưng không ít khó khăn, thách thức, Đảng bộ và nhân dân TP tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, năng động, sáng tạo, đồng lòng, chung sức, huy động mọi nguồn lực thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP lần thứ IX nhiệm kỳ 2010-2015 đạt được những thành tựu quan trọng trên tất cả lĩnh vực, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Trong quá trình xây dựng, bảo vệ và phát triển TP, Ban Chấp hành Đảng bộ TP luôn nhận thức sâu sắc lời dạy của Bác Hồ: “Dễ mười lần không dân cũng chịu, khó trăm lần dân liệu cũng xong”; luôn bám sát thực tiễn, lắng nghe ý kiến của dân, trọng dân, học dân, dựa vào dân và luôn nhận được sự quan tâm góp ý, nhắc nhở của nhân dân.

Tiếp tục mở rộng dân chủ, phát huy trí tuệ và sự sáng tạo của nhân dân, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố công bố dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP lần thứ X nhiệm kỳ 2015-2020 để được trân trọng lắng nghe, tiếp thu ý kiến góp ý của nhân dân TP.

Ban Chấp hành Đảng bộ TP chân thành, mong muốn nhận được nhiều ý kiến góp ý tâm huyết, thẳng thắn với tinh thần trách nhiệm của nhân dân thành phố đối với những nội dung trọng tâm về: Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ IX nhiệm kỳ 2010-2015, những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, nhất là những nguyên nhân chủ quan; những kinh nghiệm từ thực tiễn; dự báo tình hình; mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu; nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu; các chương trình đột phá và những vấn đề mà nhân dân thành phố quan tâm trong xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố. Tất cả là nhằm xây dựng Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ X nhiệm kỳ 2015-2020 thật sự là kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của nhân dân…

(Trích thư của Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM kính mời nhân dân thành phố góp ý dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ X nhiệm kỳ 2015-2020)

Một số chỉ tiêu quan trọng giai đoạn 2015-2020

- Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn TP.HCM (GRDP) bình quân hằng năm từ 8% đến 8,5%. Theo giải thích của đại diện Cục Thống kê TP.HCM, sở dĩ lần này tính tốc độ tăng trưởng theo GRDP (toàn bộ kết quả cuối cùng các hoạt động sản xuất của tất cả đơn vị thường trú trong nền kinh tế trên địa bàn TP.HCM) thay vì GDP (tính luôn cả kết quả của các đơn vị trong nền kinh tế TP “ngoại trú” ở các địa phương khác) như trước đây là để đảm bảo sự chính xác, tránh trùng lắp trong cấu thành GDP giữa các địa phương. Theo đó, nếu quy đổi tốc độ tăng trưởng GDP của TP.HCM giai đoạn 2010-2015 - bình quân 9,6%/năm ra GRDP là tương ứng với con số 7,24%/năm.

- Tổng vốn đầu tư xã hội chiếm bình quân khoảng 30% GRDP.

- GRDP bình quân đầu người đến cuối năm 2020 đạt 9.800 USD.

- Tạo việc làm mới cho 625.000 người lao động (bình quân 125.000 lao động/năm); tỉ lệ thất nghiệp đô thị dưới 4,5%.

- Giảm tỉ lệ hộ nghèo theo chuẩn chương trình “Giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2016-2020 bình quân 1%/năm.

- Đến cuối năm 2020, đảm bảo nước sạch cho 100% hộ dân.

Thêm một chương trình đột phá

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ TP.HCM đưa thêm một chương trình đột phá là chỉnh trang và phát triển đô thị. Như vậy, so với nhiệm kỳ trước, đại hội lần này có bảy chương trình đột phá gồm: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; cải cách hành chính; nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế TP; giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông; giảm ngập nước, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; giảm ô nhiễm môi trường và chương trình chỉnh trang và phát triển đô thị.

Theo Tá Lâm (Pháp Luật TP.HCM)

Tin đọc nhiều

Sự thật về cuộc sống “quái nhân” nhặt vợ Câu chuyện của Nghĩa tràn ngập sex, thú vui nhục dục… với...
Lợn trong thành ngữ và tục ngữ Việt Nam Là vật nuôi thân thuộc, gần gũi, vừa hiền lành, hữu ích, vừa...
Soi người chết để chơi lô đề Tai nạn, nhà cháy... là nỗi đau, nhưng lại là "niềm hy vọng"...
Tranh cãi bài toán lớp 2: Nhân hay chia trước Bài toán lớp 2 thực hiện phép tính "2x3:3=2x1=2" bị cô giáo...