Tháng 10, 2020
Thứ ba
Thứ Năm, ngày 24/09/2015 01:13 AM (GMT+7)

Điểm sáng trong đổi mới và phát triển doanh nghiệp

Các chương trình, chiến lược đổi mới và phát triển doanh nghiệp hứa hẹn sẽ trở thành điểm sáng trong cải cách kinh tế khi một loạt Quy chế hoạt động của Thường trực Ban Chỉ đạo Đổi mới và phát triển doanh nghiệp vừa được Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Lê Mạnh Hà ban hành.

Thường trực Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp (Thường trực Ban) có nhiệm vụ tổ chức thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của Ban; xử lý và giải quyết các công việc hàng ngày của Ban. Cụ thể, giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai, kiểm tra việc thực hiện công tác đổi mới doanh nghiệp nhà nước, bao gồm cả các công ty nông, lâm nghiệp (doanh nghiệp nhà nước) và phát triển doanh nghiệp đăng ký hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, xây dựng chiến lược chương trình, kế hoạch tổng thể về sắp xếp, đổi mới, phát triển doanh nghiệp nhà nước, nông, lâm trường quốc doanh và phát triển doanh nghiệp đăng ký hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trong phạm vi cả nước.

Chỉ đạo, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện các chương trình, kế hoạch về sắp xếp, đổi mới, phát triển doanh nghiệp nhà nước đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty 91.

Điểm sáng trong đổi mới và phát triển doanh nghiệp - 1

Ông Lê Mạnh Hà Ban hành quy chế của Thường trực BCĐ Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp

Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức nghiên cứu trình Thủ tướng Chính phủ các mô hình tổ chức, cơ chế, chính sách phù hợp với thực tiễn khách quan, phục vụ cho việc sắp xếp, đổi mới, phát triển doanh nghiệp nhà nước theo yêu cầu của cải cách kinh tế và phát triển doanh nghiệp đăng ký hoạt động theo Luật Doanh nghiệp; chỉ đạo, hướng dẫn việc thẩm tra các đề án sắp xếp, đổi mới, phát triển doanh nghiệp nhà nước của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty 91....

Quy chế cũng quy định rõ trách nhiệm của: Phó Trưởng ban thường trực; Phó Trưởng ban phụ trách khối kinh tế tổng hợp; Phó Trưởng ban chuyên trách phụ trách khối nông nghiệp; Vụ trưởng Vụ Đổi mới doanh nghiệp; Cán bộ chuyên trách của Ban.

Bộ máy giúp việc là Vụ Đổi mới doanh nghiệp thuộc Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm phục vụ tốt cho các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát  triển doanh nghiệp đã được quy định tại Quyết định số 2092/QĐ-TTg ngày 23/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Chế độ, phương pháp làm việc của Thường trực Ban phải bảo đảm nguyên tắc: Đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng trách nhiệm, quyền hạn, có kế hoạch, hiệu quả và không chồng chéo.

Ngày 20/6/2015, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp đã ký quyết định giao nhiệm vụ cho ông Lê Mạnh Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ làm Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp.

Ông Lê Mạnh Hà sinh năm 1957, quê quán tại tỉnh Thừa Thiên – Huế. Ông là Tiến sĩ Viễn thông.

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, ông Lê Mạnh Hà đã từng giữ các chức vụ: Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh.

Sau khi thành lập các Sở TT&TT, thì Sở BCVT (sau này là Sở TT&TT) TP Hồ Chí Minh luôn được xem là người anh cả hướng dẫn các Sở BCVT ở các tỉnh, thành khác xây dựng các hoạt động và phương thức quản lý điều hành.

Tháng 11/2014, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ký quyết định bổ sung ông Lê Mạnh Hà, Phó Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh trở thành Ủy viên Ủy ban Quốc gia về ứng dụng CNTT.

Hà Anh

Tin đọc nhiều

Tranh cãi bài toán lớp 2: Nhân hay chia trước Bài toán lớp 2 thực hiện phép tính "2x3:3=2x1=2" bị cô giáo...
Rút thẻ đầu năm: Thẻ xấu không đáng lo Đầu năm khi bốc được quẻ không tốt, người dân dễ hoang mang,...
Soi người chết để chơi lô đề Tai nạn, nhà cháy... là nỗi đau, nhưng lại là "niềm hy vọng"...
Lợn trong thành ngữ và tục ngữ Việt Nam Là vật nuôi thân thuộc, gần gũi, vừa hiền lành, hữu ích, vừa...