Tháng 03, 2018
Thứ hai
Thứ Sáu, ngày 28/03/2014 08:56 AM (GMT+7)

Kéo co và Tín ngưỡng thờ Mẫu sắp là văn hóa nhân loại

Việt Nam gửi hồ sơ “Nghi lễ và trò chơi Kéo co” và hồ sơ “Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt”, trình Unesco xét đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại năm 2015.

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ về việc Hồ sơ “Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt”, hồ sơ “Nghi lễ và trò chơi Kéo co” trình Unesco.

Bộ này cho hay, được sự cho phép của Thủ tướng Chính phủ, Bộ đã phối hợp với địa phương liên quan tổ chức xây dựng hồ sơ hai hồ sơ trên đệ trình Unesco xét đăng ký vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại năm 2015.

Bộ đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho phép Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch thay mặt Chính phủ ký Hồ sơ và phối hợp với Ủy ban Quốc gia Unesco Việt Nam làm các thủ tục cần thiết. Sau đó, hồ sơ “Nghi lễ và trò chơi Kéo co” gửi tới Hàn Quốc để tổng hợp lại, xây dựng hồ sơ đa quốc gia trước ngày 27/3; Hồ sơ “Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” được gửi tới Unesco trước ngày 31/3.

Kéo co và Tín ngưỡng thờ Mẫu sắp là văn hóa nhân loại - 1

Nghi lễ và trò chơi Kéo co sẽ là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại năm 2015 (Ảnh: cinet.gov.vn)

Về hồ sơ “Kéo co truyền thống”, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết, sau các cuộc họp chuyên gia của 4 nước (có di sản văn hóa phi vật thể Kéo co truyền thống xây dựng hồ sơ đa quốc gia) tham gia, tên hồ sơ được khuyến nghị đổi thành “Nghi lễ và trò chơi Kéo co”.

Lý do, để phản ánh được rõ nét hơn tính truyền thống đồng thời phù hợp với đặc thù của loại hình di sản này ở mỗi nước tham gia.

Hồ sơ đã được hoàn thiện theo yêu cầu của Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, đáp ứng các quy định của Unesco và đã được 3 nước cùng tham gia gồm Hà Quốc, Capuchia và Philippin đồng thuận.

Về hồ sơ “Tin ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt”, trong quá trình nghiên cứu xây dựng hồ sơ, Ban Chỉ đạo xây dựng hồ sơ đã tham khảo ý kiến của Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia. Bộ thấy rằng, tên gọi “Nghi lễ Chầu văn của người Việt” như trong Danh sách dự kiến lập hồ sơ trình Unesco không phản ánh được hết đặc trưng, giá trị của di sản.

Trên cơ sở ý kiến tư vấn của các thành viên Hội đồng, Bộ đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép đổi tên hồ sơ thành “Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt”. Để thể hiện chính xác nội dung và đầy đủ giá trị của hiện tượng văn hóa này. Đồng thời, đáp ứng các tiêu chí của Unesco đối với di sản đệ trình vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Dương Tùng

Tin đọc nhiều

Bé gái không manh áo giữa trời đông từng dậy sóng MXH lại vừa chịu nỗi đau mất mẹ Không lâu sau tin vui bé Vàng Thị Pàng chập chững bước đi...
Hi hữu: Bố nhận nhầm thi thể con gái về lo hậu sự ở Hải Dương Trong lúc làm thủ tục khâm liệm, gia đình bất ngờ phát hiện...