Tháng 01, 2019
Thứ ba
Thứ Sáu, ngày 24/07/2015 17:25 PM (GMT+7)

PTT Nguyễn Xuân Phúc: 'Ngành TT&TT phải thắng trên sân nhà'

Biểu dương kết quả tốt đẹp của phong trào thi đua yêu nước toàn ngành TT&TT thời gian qua, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: “Ngành TT&TT phải thắng trên sân nhà trong quá trình hội nhập".

Tại Đại hội Thi đua yêu nước giai đoạn 2011 – 2015 của Bộ TT&TT diễn ra sáng nay, 24/7/2015, ở Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt biểu dương những kết quả tốt đẹp của phong trào thi đua yêu nước toàn ngành TT&TT đã đạt được thời gian qua.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận xét: “Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ đã tăng cường sự lãnh đạo, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Bộ Chính trị và pháp luật về công tác thi đua khen thưởng. Phong trào thi đua được phát động có nhiều hình thức, nội dung đa dạng, phong phú, bám sát nhiệm vụ đề ra, gắn với sự kiện chính trị của đất nước, có sức thuyết phục lôi cuốn toàn ngành tham gia.

Giai đoạn 2011 – 2015, công tác thi đua khen thưởng đã trở thành động lực thúc đẩy, tạo khí thế mạnh mẽ để ngành TT&TT thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đề ra, đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần thiết thực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước”.

PTT Nguyễn Xuân Phúc: 'Ngành TT&TT phải thắng trên sân nhà' - 1

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt biểu dương kết quả đạt được trong công tác thi đua khen thưởng của Bộ TT&TT. Ảnh: Thái Anh.

Phó Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh: “Nhiều lĩnh vực quản lý của Bộ đã có những bước phát triển vượt bậc, có vai trò quan trọng hàng đầu đối với công cuộc đổi mới đất nước.

Những thành tựu nổi bật có thể kể tới là: Hạ tầng mạng lưới viễn thông Internet phát triển, hoạt động ổn định, thị trường dịch vụ viễn thông Internet phát triển mạnh mẽ, với sản phẩm đa dạng. Về nhiều mặt, lĩnh vực viễn thông của Việt Nam có thể sánh ngang các nước tiên tiến trên thế giới, phục vụ đắc lực sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế của đất nước.

Bưu chính luôn hoạt động ổn định, chất lượng được đảm bảo, từng bước mở rộng phục vụ đến nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu thông tin và giao lưu văn hóa của nhân dân. Có thể nói trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, bước đầu chúng ta đã thắng trên sân nhà trong quá trình hội nhập quốc tế ở Việt Nam.

Báo chí xuất bản không ngừng phát triển cả nội dung và hình thức, số lượng và chất lượng. Tính chuyên nghiệp của đội ngũ những người làm báo, xuất bản ngày càng được nâng cao. Báo chí xuất bản đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu thông tin, văn hóa của nhân dân, góp phần nâng cao dân trí, đóng góp quan trọng vào việc tạo đồng thuận xã hội, nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các cơ quan, doanh nghiệp tiếp tục được chú trọng. Việc ứng dụng CNTT đã góp phần tạo thuận lợi cho người dân, thu hẹp khoảng cách giữa các vùng miền”.

PTT Nguyễn Xuân Phúc: 'Ngành TT&TT phải thắng trên sân nhà' - 2

Toàn cảnh Đại hội. Ảnh: Thái Anh.

Phó Thủ tướng cũng đã đề nghị Bộ TT&TT tiếp tục phát động phong trào thi đua yêu nước. Trong đó lưu ý: “Chính phủ đang tập trung nỗ lực đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, xây dựng Chính phủ điện tử để nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước, phục vụ tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp. Với chức năng, nhiệm vụ của ngành mình, Bộ TT&TT có thể tổ chức các phong trào thi đua có nội dung thiết thực, đưa ra nhiều sáng kiến, giải pháp, góp phần cùng các Bộ, ngành liên quan giải quyết nhiệm vụ cấp bách mang tính thời sự này của Chính phủ. Việt Nam đã và đang hội nhập sâu rộng vào thế giới. Vì vậy, công tác truyền thông và thông tin phải chủ động, kịp thời. Ngành TT&TT phải thắng trên sân nhà trong quá trình hội nhập”.

Ghi nhận những ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son khẳng định: “Thời gian tới sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong toàn ngành TT&TT; Chỉ đạo và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua khen thưởng với hình thức phong phú để ngành TT&TT không ngừng phát triển như kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và của xã hội”.

Phương hướng thi đua khen thưởng của Bộ TT&TT giai đoạn 2016 – 2020

PTT Nguyễn Xuân Phúc: 'Ngành TT&TT phải thắng trên sân nhà' - 3Thứ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn công bố phương hướng thi đua khen thưởng của Bộ TT&TT giai đoạn 2016 - 2020. Ảnh: Thái Anh.

Cũng tại Đại hội sáng nay, Thứ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn đã công bố Phương hướng, nhiệm vụ đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng của Bộ TT&TT giai đoạn 2016-2020.

Theo đó, công tác thi đua, khen thưởng của ngành Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2016-2020 hướng tới một số mục tiêu như: Tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu, xây dựng hệ thống pháp luật, các cơ chế chính sách, quy hoạch, kế hoạch bảo đảm tính đồng bộ, đầy đủ, tạo lập hành lang pháp lý thuận lợi cho sự phát triển của bưu chính, viễn thông, CNTT, báo chí, xuất bản, thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở; Tiếp tục phát triển cơ sở hạ tầng bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin theo hướng hiện đại, đồng bộ, hiệu quả; Không ngừng đổi mới sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả quản lý, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, dịch vụ; Tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực, nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất chính trị cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức, cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống của người lao động, đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực cho sự phát triển của ngành...

Thứ trưởng Trương Minh Tuấn cũng đã chỉ rõ một số nhiệm vụ, biện pháp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu nêu trên. Chẳng hạn: Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành; Phát động các phong trào thi đua yêu nước cần xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu, nội dung, biện pháp, đối tượng tham gia và tiêu chí đánh giá thi đua; Thông qua các phong trào thi đua yêu nước chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến; Tổ chức thi đua cùng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến để các phong trào thi đua thực sự phát huy tác dụng và đi vào chiều sâu; Tăng cường việc đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết phong trào thi đua; Thực hiện khen thưởng kịp thời, chính xác, công khai, minh bạch để khích lệ, động viên các tập thể, cá nhân tiêu biểu; Phát hiện, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất, đặc biệt xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, quan tâm khen thưởng tập thể nhỏ, người lao động trực tiếp tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, chủ động khen thưởng cho các tập thể, cá nhân trong và ngoài ngành có nhiều đóng góp thiết thực, hiệu quả vào sự phát triển của ngành TT&TT...

Theo Bình Minh (Infonet)

Tin đọc nhiều

Rút thẻ đầu năm: Thẻ xấu không đáng lo Đầu năm khi bốc được quẻ không tốt, người dân dễ hoang mang,...
Tranh cãi bài toán lớp 2: Nhân hay chia trước Bài toán lớp 2 thực hiện phép tính "2x3:3=2x1=2" bị cô giáo...
Giỗ tổ Hùng Vương và lễ 30/4 - 1/5 được nghỉ bao nhiêu ngày? Sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán 9 ngày, tới đây cán bộ, công...
Cựu kỹ sư Coca-Cola ăn cắp công nghệ 120 triệu USD cho Trung Quốc Bộ Tư pháp Mỹ ngày 14-2 thông báo một cựu kỹ sư cấp cao của...