Tháng 10, 2020
Thứ ba
Thứ Sáu, ngày 20/02/2015 00:30 AM (GMT+7)

TBT Nguyễn Phú Trọng: Mong có nhiều lãnh đạo cấp cao ở độ tuổi 40

“Tuổi trẻ là mùa xuân của dân tộc, tiền đồ xán lạn của đất nước đang nắm trong tay và chờ đón tuổi trẻ” – Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao đổi nhân dịp xuân Ất Mùi 2015.

* Thưa đồng chí Tổng Bí thư, ngày 3/2/2015 là tròn 85 năm ngày Đảng ta ra đời. Đề nghị đồng chí điểm lại những thành tựu nổi bật của Đảng.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng: Lịch sử 85 năm qua là chặng đường vẻ vang của Đảng gắn liền với nhiều thành tựu nổi bật của đất nước, của dân tộc. Tôi chỉ điểm lại một số mốc son quan trọng có ý nghĩa bước ngoặt của sự nghiệp cách mạng mà ở đó thấy rõ vai trò của lãnh đạo của Đảng.

Trước hết, chỉ sau khi ra đời 15 năm, với 5.000 đảng viên, Đảng ta đã lãnh đạo thành công cuộc cách mạng Tháng Tám, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa – Nhà nước công nông đầu tiên tại Đông Nam Á.

Với bản lĩnh, trí tuệ của một đảng tiên phong, đảng cách mạng, một đảng gắn chặt với lợi ích của nhân dân, Đảng ta đã cùng với dân tộc làm nên một Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Đây được xem như thành tựu nổi bật thứ hai của Đảng.

Trong giai đoạn 1945-1975, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân giành thắng lợi trong hai cuộc cách mạng. Cuộc cách mạng “Xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc” và “Cách mạng giải phóng dân tộc ở miền Nam”. Mốc son lịch sử ngày 30/4/1975 là minh chứng sinh động cho đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng về quan điểm thống nhất đất nước, mở ra trang sử mới cho dân tộc.

Trong giai đoạn mới, Đảng tiếp tục lãnh đạo đất nước, đưa sự nghiệp cách mạng vượt qua nhiều thử thách, khó khăn giai đoạn 1976-1986. Tiếp đó là thời kỳ đổi mới, sau gần 30 năm, tôi tin rằng mỗi chúng ta đều cảm nhận được sự đổi thay của đất nước đã lan tỏa, hiển hiện trên nhiều mặt của đời sống như phát triển kinh tế, thu nhập của người dân tăng lên, bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo; phát triển y tế, giáo dục; an ninh, quốc phòng được củng cố vững chắc….

Vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày một được khẳng định, tăng cường. Chúng ta ngày một chủ động và tích cực trong hội nhập quốc tế và trở thành một đối tác tin cậy có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Có thể nói, đây là những tiền đề quan trọng để chúng ta luôn vững tin vào đường lối lãnh đạo của Đảng và sự nghiệp cách mạng của đất nước.

* Theo đồng chí, đâu là bài học kinh nghiệm sâu sắc nhất đảm bảo sự lãnh đạo thành công của Đảng, và đến ngày nay, bài học đó vẫn còn nguyên giá trị?

Chặng đường 85 năm lãnh đạo trong sự nghiệp cách mạng đã cho Đảng ta nhiều bài học kinh nghiệm sâu sắc. Một trong những bài học quý giá mà Đảng ra đã rút ra được và ngày nay vẫn còn giữ nguyên giá trị chính là bài học “lấy dân làm gốc”.

TBT Nguyễn Phú Trọng: Mong có nhiều lãnh đạo cấp cao ở độ tuổi 40 - 1

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Bác Hồ, người sáng lập và rèn luyện Đảng ta đã từng nói: “Trong trời đất không có gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không có gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân”. Người thường căn dặn Đảng ta: “Phải gần gũi nhân dân, dựa vào lực lượng của nhân dân, xa rời dân thì tài tình mấy cũng không làm gì được”.

Thấm nhuần tư tưởng đó, trong suốt quá trình lãnh đạo, sự nghiệp cách mạng, Đảng luôn kiên định “lấy dân làm gốc”, mọi thành quả cách mạng là do dân làm nên và cũng vì nhân dân.

Trong nhiệm kỳ khóa XI này, Đảng đã ban hành Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng và Nghị quyết Trung ương 7 về đổi mới công tác dân vận trong tình hình mới, trong đó đề ra các giải pháp quan trọng để giải quyết những vấn đề cấp bách, bức xúc, đáp ứng yêu cầu của toàn Đảng, toàn dân.

Đó là phải bằng mọi cách từng bước khắc phục cho được tình trạng một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc, xa rời quần chúng nhân dân.

Tôi cho rằng, nguyện vọng chính đáng, tâm huyết và trách nhiệm đó là của các thế hệ đảng viên cũng như của toàn dân chính là điểm đồng thuận lớn nhất giữa Đảng với dân hiện nay.

Đây chính là cơ sở để chúng ta tin tưởng rằng, một khi Đảng vì dân và dân tin Đảng, tạo thành một khối cùng đồng tâm, nhất trí trong tư tưởng, tình cảm và hành động thì không khó khăn, trở ngại nào không vượt qua. Vì “dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”.

* Đảng ta đánh giá thế nào về vai trò và đóng góp của các thế hệ trẻ Việt Nam trong lịch sử đấu trang cách mạng 85 năm đó, đặc biệt trong sự nghiệp đổi mới đất nước hiện nay.

Trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, tuổi trẻ Việt Nam từ thế hệ này đến thế hệ khác đã luôn nêu cao lòng yêu nước, chí khí anh hùng, khát vọng cháy bỏng, tinh thần xung kích, sáng tạo, không quản ngại gian khổ, hy sinh vì một nước Việt Nam độc lập, tự do, giàu mạnh, hùng cường.

Chúng ta đều biết, Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh, người Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, 21 tuổi ra đi tìm đường cứu nước, 35 tuổi sáng lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên, 40 tuổi sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Người đã đào tạo nên và cùng với những học trò xuất sắc của mình như Trần Phú, Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập, Nguyễn Văn Cừ, Ngô Gia Tự, Lê Duẩn, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp… làm nên những chiến thắng oanh liệt, đánh đuổi giặc ngoại xâm, đưa nước ta thoát khỏi kiếp nô lệ, trở thành một nước độc lập, tự do, hòa bình và thống nhất.

“Với nhiều giải pháp đồng bộ, chắc chắn việc đào tạo, lựa chọn, bổ nhiệm cán bộ trẻ có đức, có tài ở độ tuổi 30-40 sẽ ngày một nhiều hơn. Cá nhân tôi luôn mong muốn và hy vọng sẽ có ngày một nhiều cán bộ giữ chức bộ trưởng, trưởng các ban của Đảng, các ủy ban của Quốc hội hay ở những vị trí cao hơn ở độ tuổi 30-40…”

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay đã ghi dấu hàng triệu lượt thanh niên lên đường nhập ngũ, tình nguyện xung kích đến những nơi gian khổ nhất để góp sức xây dựng đất nước. Trong số đó, hàng triệu chiến sĩ đã hy sinh anh dũng, hay để lại một phần xương máu nơi chiến trường khi ở tuổi thanh xuân….

Đảng luôn ghi nhận và đánh giá cao sự cống hiến đó của các thế hệ tuổi trẻ Việt Nam. Sự hy sinh này đã tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của dân tộc và bồi đắp thêm những phẩm chất tốt đẹp của tuổi trẻ Việt Nam, là những viên gạch hồng xây nên một đất nước Việt Nam hùng cường, sánh vai với cường quốc năm châu.

* Chúng ta có đổi mới gì trong công tác cán bộ để những người trẻ có tài, có đức được tỏa sáng và cống hiến nhiều hơn cho đất nước, thưa đồng chí?

Đảng ta đã nhiều lần xác định, thanh niên là chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội. Thanh niên được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người.

Trong công tác cán bộ, từ nhiều năm qua Đảng ta luôn chú trọng đến việc trẻ hóa đội ngũ cán bộ chủ chốt ở các cấp ủy. Tại các kỳ đại hội đảng toàn quốc gần đây, tỷ lệ cán bộ trẻ tham gia Ban Chấp hành Trung ương đã dần được tăng lên.

Nhiều đồng chí Ủy viên Trung ương dự khuyết có tuổi đời từ 35-40; có những đồng chí giữ chức vị thứ trưởng, bí thư tỉnh ủy, phó bí thư, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố khi tuổi đời chưa đến 40. Có thể khẳng định rằng, Đảng chưa bao giờ do dự cất nhắc bổ nhiệm cán bộ trẻ nào khi họ hội tụ đủ đức và tài.

Mặc dù vậy cũng phải thẳng thắn nhìn nhận, tỉ lệ cán bộ trẻ trong các cơ quan đảng ở Trung ương hay các bộ, ngành Trung ương vẫn còn khá khiêm tốn. Điều này vừa ảnh hưởng đến cơ hội đóng góp của bộ phận cán bộ trẻ giàu tâm huyết và tràn đầy sức sáng tạo, đồng thời cũng là hạn chế trong công tác cán bộ khi chưa tranh thủ khai thác được tài năng, trí tuệ của đội ngũ cán bộ trẻ cho sự nghiệp đổi mới đất nước.

Trong thời gian tới, Đảng tiếp tục đổi mới, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về công tác cán bộ, đặc biệt là cán bộ trẻ. Theo đó, các cấp ủy cần tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo và quản lỹ vững mạnh về chính trị, gương mẫu về đạo đức, lối sống, có trí tuệ, kiến thức, năng lực hoạt động thực tiễn, gắn bó với nhân dân. Trong đó, cần xem trọng cơ chế, chính sách phát hiện, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ, trọng dụng nhân tài, mạnh dạn giao việc và đãi ngộ xứng đáng…

* Nhân dịp năm mới, đồng chí Tổng Bí thư có gửi gắm điều gì đến các đoàn viên, thanh niên và tuổi trẻ trong cả nước cũng như kiều bào trẻ tuổi đang sinh sống, học tập tại nước ngoài?

Tuổi trẻ chính là mùa xuân của dân tộc. Tôi rất vui mừng và kỳ vọng vào lớp thanh niên ngày nay, dù ở đâu, công tác trên lĩnh vực nào cũng luôn trung thành tuyệt đối và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, nêu cao lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm đưa đất nước ta vượt lên, thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, từng bước xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Lịch sử đã từng dành những trang chói lọi cho tuổi trẻ đất nước ta và tiền đồ xán lạn của dân tộc đang nằm trong tay và chờ đón tuổi trẻ nước ta.

* Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Theo Phùng Sưởng (Tiền phong)

Tin đọc nhiều

Tranh cãi đáp án bài toán 'cưa khúc gỗ' bị gạch sai Một bài toán nhưng được hiểu theo 2 cách khác nhau là khúc...
Lợn trong thành ngữ và tục ngữ Việt Nam Là vật nuôi thân thuộc, gần gũi, vừa hiền lành, hữu ích, vừa...
Soi người chết để chơi lô đề Tai nạn, nhà cháy... là nỗi đau, nhưng lại là "niềm hy vọng"...
Tranh cãi bài toán lớp 2: Nhân hay chia trước Bài toán lớp 2 thực hiện phép tính "2x3:3=2x1=2" bị cô giáo...