Tháng 10, 2020
Thứ ba
Chủ Nhật, ngày 28/10/2018 15:05 PM (GMT+7)

TP Hồ Chí Minh đánh giá công chức theo quý để xét tăng thu nhập

UBND TP Hồ Chí Minh vừa ban hành quy định đánh giá, phân loại hàng quý theo hiệu quả công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức để làm căn cứ tăng thu nhập.

Đây là cách đánh giá mới, được thực hiện hàng quý, thay vì đánh giá từng năm như trước. Kết quả đánh giá là căn cứ để thành phố chi trả thu nhập tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh.

TP Hồ Chí Minh đánh giá công chức theo quý để xét tăng thu nhập - 1

Cán bộ, công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng quý sẽ được tăng thu nhập.

Ngoài ra, việc đánh giá theo hàng quý là cách mới để làm căn cứ để đánh giá, phân loại thi đua và là cơ sở để bố trí, sử dụng, quy hoạch, đề bạt, đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện chính sách đối với công chức.

Theo đó, có 3 nhóm tiêu chí để đánh giá, phân loại công chức gồm: Ý thức tổ chức, kỷ luật, phẩm chất đạo đức (tối đa 20 điểm); năng lực, kỹ năng (tối đa 30 điểm) và kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao (tối đa 50 điểm). Trong đó, công chức hoàn thành từ 90 - 100% công việc đảm bảo tiến độ, đạt chất lượng mới được đạt điểm tối đa của nhóm tiêu chí này (50 điểm). Trường hợp công chức hoàn thành dưới 50% kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao sẽ bị 0 điểm.

Kết quả chấm điểm sẽ phân loại công chức thành 4 nhóm, gồm: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (từ 80 đến 100 điểm), hoàn thành tốt nhiệm vụ (từ 65 đến dưới 80 điểm), hoàn thành nhiệm vụ hoặc hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực (từ 50 đến dưới 65 điểm) và không hoàn thành nhiệm vụ (dưới 50 điểm). Công chức bị kỷ luật trong quý sẽ bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ.

Công chức nghỉ từ 22 ngày làm việc trở lên trong quý (vì ốm đau, nghỉ phép...) thì mức xếp loại của quý đó tối đa là hoàn thành nhiệm vụ hoặc hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực. Trường hợp đặc biệt do lãnh đạo có thẩm quyền đánh giá quyết định. Việc đánh giá được thực hiện từ ngày 25 - 30 tháng cuối quý. Dự kiến trong quý 3 năm nay, thành phố sẽ áp dụng cách đánh giá mới này tại các đơn vị, cơ quan, ban ngành…

TP Hồ Chí Minh đánh giá công chức theo quý để xét tăng thu nhập - 2

HĐNĐ TP Hồ Chí Minh khóa IX đã họp và thông qua nghị quyết về tăng thu nhập cho cán bộ, công chức trên địa bàn.

Đại diện UBND TP Hồ Chí Minh cho biết, việc đánh giá, phân loại theo quy định mới này nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, tính tự giác trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức; đồng thời tạo môi trường sáng tạo, đổi mới, phát triển, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của từng địa phương, cơ quan, đơn vị nhằm phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn.

“Khi đánh giá công chức, các bộ, lãnh đạo phải đánh giá, xếp loại hàng quý phải chính xác, khách quan; không mang tính hình thức, nể nang, trù dập, thiên vị và lượng hóa được kết quả thực hiện nhiệm vụ. Căn cứ kết quả đánh giá, phân loại nêu trên, thành phố sẽ chi thu nhập tăng thêm đối với công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Trong đó, công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được hưởng hệ số điều chỉnh tăng thu nhập tối đa theo Nghị quyết 03/2018 (năm 2018 tăng tối đa 0,6 lần; năm 2019 tăng tối đa 1,2 lần và năm 2020 tăng tối đa 1,8 lần). Công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ được hưởng hệ số điều chỉnh tăng thu nhập theo mức tối đa là 80% của trường hợp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, vị đại diện này cho biết.

Theo Báo Tin tức

Tin đọc nhiều

Tranh cãi bài toán lớp 2: Nhân hay chia trước Bài toán lớp 2 thực hiện phép tính "2x3:3=2x1=2" bị cô giáo...
Lạ lùng chợ bóng golf cũ Nhìn thoáng qua, nhiều người ngỡ rằng chợ bán bóng golf là...
Những chi tiết xúc động tại tang lễ nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh Dù tuổi đã cao, sức khỏe đã yếu nhưng nguyên Phó Chủ tịch...
Lợn trong thành ngữ và tục ngữ Việt Nam Là vật nuôi thân thuộc, gần gũi, vừa hiền lành, hữu ích, vừa...