Tháng 01, 2019
Thứ ba
Thứ Sáu, ngày 23/01/2015 11:20 AM (GMT+7)

Từ tháng 3, chính thức nhận mức lương hưu tăng thêm 8%

Chính phủ vừa ban hành Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc.

Theo đó, từ ngày 1/1, mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng tăng thêm 8%.

Những người được tăng lương gồm: cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (kể cả người có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người nghỉ hưu từ quỹ bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An chuyển sang theo Quyết định số 41 (16/3/2009) của Thủ tướng Chính phủ); quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng.

Các đối tượng khác cũng được hưởng lợi là: Cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định số 92 (22/10/2009), Nghị định số 121 (21/10/2003) và Nghị định số 9 (23/1/1998) của Chính phủ đang hưởng lương hưu và trợ cấp hàng tháng.

Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo quy định của pháp luật; người đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 91 (4/8/2000), Quyết định số 613 (6/5/2010) của Thủ tướng Chính phủ; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng.

Từ tháng 3, chính thức nhận mức lương hưu tăng thêm 8% - 1

Từ tháng 3, chính thức nhận mức lương hưu tăng thêm 8%

Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 130 (20/6/1975) của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111 (13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng.

Quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 142 (27/10/2008), Quyết định số 38 (6/5/2010) của Thủ tướng Chính phủ.

Công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 53  (20/8/2010) của Thủ tướng Chính phủ.

Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 62 (9/11/2011) của Thủ tướng Chính phủ.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 10/3/2015.

Trước đó, ngày 10/11/2014, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 78/2014/QH13, trong đó tăng 8% đối với lương hưu, trợ cấp ưu đãi người có công và tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang có thu nhập thấp (hệ số lương từ 2,34 trở xuống). Thời điểm thực hiện quy định này là từ ngày 1/1/2015.

Về luật, lương hưu tăng từ 1/1, nhưng Nghị định hướng dẫn lại có hiệu lực từ tháng 3. Như vậy, đến 10/3, người hưởng lương hưu sẽ được nhận tiền truy lĩnh đối với khoản tăng này.

Cảnh Kiên

Tin đọc nhiều

Làm đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam 60 tỷ USD, bỏ đường sắt cũ? Nếu kết hợp tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam cả chở...
Giới điều tra Pháp hé lộ nguyên nhân cháy Nhà thờ Đức Bà Paris Trong đánh giá sơ bộ, các điều tra viên cho rằng chập điện...
Phó Thủ tướng kể chuyện về chị đồng nát yêu sách Phó Thủ tướng đã bày tỏ sự trân trọng với chị đồng nát luôn...
Chính thức công bố hình hài cầu dây văng Cần Giờ 5.300 tỉ Sở QH-KT TP.HCM vừa chính thức công bố thiết kế cầu Cần Giờ...