Sẽ kiểm tra chất lượng bài báo quốc tế khi xét giáo sư, phó giáo sư 2020

Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa có văn bản gửi các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành về những vấn đề cần thống nhất trong việc thực hiện xét công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2020.

Khái niệm “không đủ” của một số tiêu chuẩn

Tại Khoản 6 Điều 5 và khoản 5 Điều 6, Quyết định 37 ghi: “Ứng viên không chủ trì thực hiện đủ 2 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ/Cơ sở”, Hội đồng Giáo sư Nhà nước cho phép thay thế bằng: “Đã chủ trì thực hiện 1 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ/Cơ sở; ứng viên đề xuất công trình khoa học thay thế cho 1 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ/Cơ sở còn thiếu; Hội đồng đánh giá sự phù hợp đối với khoa học và công nghệ thay thế”.

Còn tại điểm c khoản 9 Điều 5, Quyết định 37 ghi: “Ứng viên Giáo sư không đủ số điểm biên soạn sách phục vụ đào tạo theo quy định”, Hội đồng Giáo sư Nhà nước yêu cầu phải có đủ số điểm tối thiểu tính từ biên soạn sách chuyên khảo và giáo trình.

Tổng điểm quy đổi tính từ các công trình khoa học phải đạt số điểm tối thiểu theo quy định tại điểm b khoản 9 Điều 5, Quyết định 37, sau khi đã trừ số điểm bù vào điểm biên soạn sách phục vụ đào tạo còn thiếu.

Phải loại bỏ các bài báo có nội dung trùng lặp

Đối với các bài báo đăng trên tạp chí quốc tế uy tín của ứng viên, Hội đồng Giáo sư Nhà nước yêu cầu Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành trong quá trình xét công nhận chức danh phải kiểm tra chất lượng của các bài báo, có phù hợp với chuyên ngành đăng ký của ứng viên hay không, loại bỏ các bài có nội dung trùng lặp (chỉ tính 1 lần) theo quy định.

Hội đồng Giáo sư Nhà nước cũng yêu cầu xem xét tác giả chính, các thông tin xuất bản (ngày nhận, phản hồi, chấp nhận và xuất bản), số tạp chí; phỏng vấn ứng viên trong phiên họp báo cáo khoa học tổng quan để làm rõ những lý do ứng viên đăng bài số lượng lớn trong thời gian ngắn như ưng viên tham gia các nhóm nghiên cứu; xuất hiện yếu tố nước ngoài (địa bàn nghiên cứu, dữ liệu, số liệu nước ngoài, tác giả nước ngoài…).

Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm 2020 cần kiểm tra một số thông tin như thời gian phản biện (ngày nhận, phản hồi, chấp nhận và xuất bản); một nhà xuất bản phát hành đồng thời nhiều tạp chí; phỏng vấn ứng viên để làm rõ lý do đăng bài với danh nghĩa cơ quan khác với cơ quan đang công tác.

Về tiêu chí xác định tác giả chính của bài báo khoa học, Hội đồng Giáo sư Nhà nước yêu cầu xác định theo quy định của từng tạp chí cụ thể (tác giả đứng đầu, tác giả liên hệ…); không chấp nhận xác nhận từ nhóm tác giả.

Không chỉ dựa vào cụm từ “sách chuyên khảo” in trên bìa

Đối với tiêu chí sách chuyên khảo, chương sách do nhà xuất bản quốc tế có uy tín xuất bản, Hội đồng Giáo sư Nhà nước yêu cầu, để xác định sách chuyên khảo cần dựa vào nội dung và kết cấu của cuốn sách chứ không chỉ dựa vào cụm từ “sách chuyên khảo” in trên bìa sách.

Việc kiểm tra, đánh giá cụ thể cuốn sách và các thông tin liên quan dựa trên lĩnh vực chuyên môn, số lượng tác giả, đề tài khoa học, tài liệu tham khảo, nghiên cứu của tác giả đóng góp vào nội dung cuốn sách.

Về tiêu chí xác định chương sách xuất bản tại nhà xuất bản có uy tín trên thế giới, Hội đồng Giáo sư Nhà nước yêu cầu kiểm tra kết cấu của cuốn sách thành các chương, xác định cuốn sách có được tổng hợp từ các báo cáo khoa học trong hội thảo, từ các volum của tạp chí,…

Ngoài ra, đối với hiện tượng thẩm định, xét hồ sơ chủ yếu dựa vào Bản đăng ký của ứng viên, chưa thẩm định kỹ các minh chứng trong hồ sơ, Hội đồng Giáo sư Nhà nước yêu cầu Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành kiểm tra sự phù hợp của các minh chứng, không tính các minh chứng sai quy định; loại bỏ các công trình khoa học trùng lặp từ 30% trở lên và có chuyên môn không phù hợp với chuyên ngành đăng ký của ứng viên.