Tháng 10, 2020
Thứ ba
Thứ Bảy, ngày 23/11/2019 19:33 PM (GMT+7)

Tập hợp, phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học - công nghệ

Ngày 22/11, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TPHCM (LHKHKT TP) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần VII (nhiệm kỳ 2019 - 2024) với sự tham dự của 209 đại biểu đại diện cho hơn 50.000 hội viên thuộc 48 hội thành viên và 8 đơn vị trực thuộc LHKHKT TP.

Đến dự có các đồng chí: Chủ tịch LHKHKT Việt Nam, GS.VS Đặng Vũ Minh; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Thành Trung.

Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2013 - 2018, Phó Chủ tịch LHKHKT TP PGS.TS Nguyễn Thế Nghĩa cho biết, trong 5 năm qua, LHKHKT TP đã tập hợp, đoàn kết được đông đảo lực lượng trí thức khoa học - công nghệ trên địa bàn TP, tạo điều kiện để trí thức phát huy trí tuệ, tài năng sáng tạo, góp phần xây dựng TP và đất nước; thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của tổ chức chính trị - xã hội đại diện cho đội ngũ trí thức khoa học - công nghệ, luôn chú trọng công tác chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng lòng yêu nước, ý thức tự tôn và tinh thần tự lập, tự cường dân tộc.

Liên hiệp và các hội thành viên cũng tích cực và đi đầu trong hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội (với hàng trăm dự án thuộc các lĩnh vực: kinh tế - xã hội, văn hóa, môi trường, y tế, giáo dục, giao thông vận tải, thủy lợi…); truyền bá, phổ biến kiến thức khoa học - công nghệ, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Trong nhiệm kỳ VI, đã hoàn thành nghiên cứu và nghiệm thu 897 đề tài khoa học các loại (có 29 đề tài cấp nhà nước), tập trung vào các lĩnh vực phát triển bền vững; tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo, tọa đàm khoa học, đóng góp nhiều ý kiến xây dựng dự thảo các văn kiện của Đảng, các bộ luật của Nhà nước và các kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa của TP; tích cực vận động chính sách, góp ý với lãnh đạo TP và lãnh đạo LHKHKT Việt Nam trong việc xây dựng cơ chế, chính sách, tạo điều kiện để trí thức khoa học - công nghệ tham gia nhiều ý kiến có chất lượng vào việc xây dựng chính sách và hiện thực hóa chính sách.

Tập hợp, phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học - công nghệ - 1

Trong nhiệm kỳ mới, Liên hiệp đặt mục tiêu chiến lược đến năm 2024 trở thành tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh, giữ vai trò nòng cốt trong việc tập hợp, đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học - công nghệ; là chỗ dựa tin 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Chủ tịch LHKHKT Việt Nam Đặng Vũ Minh cho rằng nhiệm vụ quan trọng nhất hiện nay của LHKHKT TP là làm tốt công tác vận động tư tưởng khơi dậy lòng yêu nước của người trí thức, nhất là trước cuộc chiến thông tin phức tạp trên không gian mạng. Đồng thời, phát huy vai trò trí thức lão thành trong việc đóng góp ý kiến tâm huyết, khách quan, trên nền tảng khoa học vào đường hướng xây dựng chính sách phát triển đất nước và địa phương.

Tại Đại hội, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong chúc mừng và đánh giá cao những kết quả nổi bật LHKHKT TP đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời chỉ ra thách thức về sự tác động ngày càng sâu rộng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đòi hỏi LHKHKT TP và các nhà khoa học nỗ lực phấn đấu đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển nhanh và bền vững của TP và đất nước. Trong đó, Liên hiệp cần chủ động, tích cực hơn trong việc quán triệt và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học - công nghệ; phấn đấu sớm đạt được mục tiêu phát triển mạnh mẽ khoa học - công nghệ, làm cho khoa học - công nghệ thực sự là động lực quan trọng nhất để phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, kinh tế tri thức, nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả

Bên cạnh đó, LHKHKT TP phải thực sự là lực lượng nòng cốt đi đầu trong sự nghiệp xây dựng đội ngũ trí thức lớn mạnh, đạt chất lượng cao, mà trước hết là đội ngũ trí thức khoa học - công nghệ, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của TP; có giải pháp hiệu quả phát huy hơn nữa năng lực đổi mới và sáng tạo của đội ngũ trí thức TP, chủ động tham gia tư vấn, phản biện, giám định xã hội và tham mưu cấp ủy, chính quyền TP trong quá trình xây dựng chủ trương, chính sách và định hướng phát triển TP trong dài hạn… “Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP tin tưởng với truyền thống vẻ vang hơn 30 năm xây dựng và phát triển với một đội ngũ đông đảo các chuyên gia, các nhà khoa học và công nghệ đầy tâm huyết, cùng đội ngũ trí thức khoa học - công nghệ sẽ có nhiều đóng góp hơn nữa cho sự phát triển của TP, sớm đưa TP trở thành đô thị thông minh, đô thị sáng tạo, TP có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình”, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong kỳ vọng.

Đại hội cũng đã thông qua Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2019 - 2024; và ra mắt Ban Chấp hành mới gồm 65 thành viên và Ban Thường vụ gồm 20 thành viên. GS.TS Nguyễn Văn Phước đắc cử Chủ tịch LHKHKT TP, cùng 2 Phó Chủ tịch là PGS.TS Nguyễn Thế Nghĩa và PGS.TS Dương Hoa Xô.

Dịp này, LHKHKT Việt Nam tặng Bằng khen cho 4 trí thức khoa học tiêu biểu, tặng Bằng khen cho 7 tập thể 10 cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác Hội; UBND TPHCM tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc cho phát triển khoa học - công nghệ của TP; LHKHKT TP tặng kỷ niệm chương cho các cá nhân có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Liên hiệp.

Theo thanhuytphcm

BT

Tin đọc nhiều

Nước Nga Xô viết và Chính sách kinh tế mới Tư tưởng chỉ đạo cơ bản của Lê-nin trong việc thành lập Liên...
Ứng dụng quang phổ hồng ngoại trong phân tích thí nghiệm Đây là phương pháp này được ứng dụng để nghiên cứu trong...
Kỳ 2: Vùng đất Nam Bộ dưới thời Chân Lạp Đến thế kỷ XIII, vùng đất Nam Bộ vẫn còn là một vùng đất...
Lịch sử kinh rạch ở Sài Gòn - Chợ Lớn Kinh rạch ở Sài Gòn - Chợ Lớn nhiều vô kể, có những con rạch...