Tháng 10, 2020
Thứ ba
Thứ Ba, ngày 14/04/2015 00:15 AM (GMT+7)

Loại bỏ việc ỷ lại vào chính sách xã hội

Phó Thủ tướng đề nghị tập trung thực hiện chính sách xã hội ở những nơi khó khăn nhất trước, nhưng cần tuyên truyền cho người dân hiểu rõ mục tiêu chính sách, loại bỏ tư tưởng ỷ lại, trông chờ.

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP của Chính phủ về chính sách xã hội tại cuộc họp Ban Chỉ đạo.

Trong năm 2014, kinh tế Việt Nam dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng Chính phủ vẫn quan tâm, chỉ đạo việc xây dựng và tổ chức thực hiện các chính sách xã hội và đạt được những kết quả tích cực, trong đó đã mở rộng hơn quyền được hưởng và mức hưởng các chế độ ưu đãi xã hội, phúc lợi xã hội và an sinh xã hội cho người dân; đời sống vật chất và tinh thần của người có công và gia đình người có công, người nghèo, dân tộc thiểu số và các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tiếp tục được cải thiện.


Loại bỏ việc ỷ lại vào chính sách xã hội - 1

Việc thực hiện chính sách xã hội cho đồng bào vùng sâu, vùng xa đã đạt được những kết quả tích cực - Ảnh minh họa

Tuy nhiên, việc thực hiện Nghị quyết số 15/-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và Nghị quyết số 70/NQ-CP của Chính phủ còn một số hạn chế như công tác xây dựng luật, chính sách về an sinh xã hội chưa đồng đều ở các địa phương; công tác xây dựng luật, chính sách về an sinh xã hội chưa đáp ứng nhu cầu đổi mới của xã hội; chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng triển khai chậm; đời sống của một bộ phận người có công, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn rất khó khăn...

Để đáp ứng với yêu cầu mới, trong năm 2015, Phó Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành từ Trung ương đến cơ sở xây dựng và tổ chức thực hiện các chính sách xã hội cần đổi mới theo hướng tập trung nguồn lực thực hiện chính sách xã hội ở những nơi khó khăn nhất, nghèo nhất trước (trong đó có đồng bào dân tộc thiểu số nghèo ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo), bảo đảm sát với nhu cầu của người dân, từ việc ăn, ở, học hành, đến sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt văn hóa, tinh thần.

Áp dụng phù hợp cơ chế thị trường, tránh cào bằng, bảo đảm phù hợp và tạo động lực phấn đấu cho đối tượng thụ hưởng; đồng thời, vẫn phải có cơ chế, chính sách ưu đãi cho người có công, người yếu thế trong xã hội. Trên cơ sở đó, vận động, tuyên truyền cho người dân hiểu rõ mục tiêu chính sách, loại bỏ tư tưởng ỷ lại, trông chờ.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tiếp tục hoàn thiện chính sách hỗ trợ về vật chất và tinh thần phù hợp cho người có công với cách mạng, phát huy đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc.

Văn Giang

Tin đọc nhiều

Tranh cãi bài toán lớp 2: Nhân hay chia trước Bài toán lớp 2 thực hiện phép tính "2x3:3=2x1=2" bị cô giáo...
Lạ lùng chợ bóng golf cũ Nhìn thoáng qua, nhiều người ngỡ rằng chợ bán bóng golf là...
Những chi tiết xúc động tại tang lễ nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh Dù tuổi đã cao, sức khỏe đã yếu nhưng nguyên Phó Chủ tịch...
Lợn trong thành ngữ và tục ngữ Việt Nam Là vật nuôi thân thuộc, gần gũi, vừa hiền lành, hữu ích, vừa...