Hai thành phố của Việt Nam là điển hình về học tập suốt đời

Sa Đéc và Vinh cùng với 52 thành phố của 27 quốc gia khác vừa được UNESCO công nhận trở thành “thành phố học tập toàn cầu”.

Thành phố Vinh của tỉnh Nghệ An và Thành phố Sa Đéc của tỉnh Đồng Tháp được công nhận là những điển hình xuất sắc về việc áp dụng học tập suốt đời ở cấp địa phương.

“Các thành phố này đã chứng minh rằng việc thực hành và các chính sách học tập suốt đời hiệu quả có thể hỗ trợ sự phát triển của thành phố theo hướng hòa nhập, an toàn, có sức bật và bền vững”, UNESCO thông tin.

Sa Đéc và Vinh được UNESCO công nhận trở thành “thành phố học tập toàn cầu”

Đợt công nhận này đã nâng tổng số thành phố trong Mạng lưới các thành phố học tập toàn cầu của UNESCO lên 229 ở 64 quốc gia.

Viện Học tập suốt đời (UIL) của UNESCO đã kết nạp các thành viên mới sau sự đề cử của các Ủy ban Quốc gia UNESCO của các nước. Cam kết mạnh mẽ về học tập suốt đời là điều kiện tiên quyết để một thành phố trở thành thành phố học tập toàn cầu.

Các thành viên phải thể hiện tầm nhìn rõ ràng về việc cung cấp các cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người trong cộng đồng. Sau khi được kết nạp, các thành phố sẽ tham gia vào các hoạt động của mạng lưới và báo cáo hai năm một lần, nêu rõ những thành tựu của họ với tư cách là thành phố học tập toàn cầu.

Giám đốc UIL, ông David Atchoarena giải thích: “Đại dịch Covid-19 đã cho thấy sự cần thiết phải xây dựng các hệ thống giáo dục bền vững hơn cho tương lai. Với hơn một nửa dân số hiện nay đang sống ở các khu vực đô thị, những thành phố phải là trung tâm cho học tập”.

“Tôi nhiệt liệt chào mừng các thành viên mới của Mạng lưới các thành phố học tập toàn cầu và rất mong cùng họ tiến tới mục tiêu đảm bảo việc học tập suốt đời cho tất cả mọi người”, giám đốc UIL nói.

Theo Trường Giang (VietnamNet)

Xem chi tiết tại: https://khampha.vn/