‘Phát triển công nghiệp quốc phòng hiện đại, tự chủ, tự cường’

Quân đội cần thực hiện tốt công tác hậu cần, kỹ thuật; phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng tự chủ, tự cường, hiện đại và lưỡng dụng.

Yêu cầu này được Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề cập khi phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, sáng 28/9.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước ghi nhận trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, Đảng bộ Quân đội đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra.

Quân đội luôn là chỗ dựa vững chắc

Theo đó, Đảng bộ Quân đội đã lãnh đạo thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng; chủ động xử lý có hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Quân đội vừa ngăn ngừa nguy cơ xung đột, bảo vệ lợi ích quốc gia – dân tộc, vừa giữ vững chủ quyền lãnh thổ, biên giới, biển đảo; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đánh giá quân đội luôn là chỗ dựa vững chắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Ảnh: Nguyên Huy.

Song song với đó, Tổng bí thư đánh giá Đảng bộ Quân đội đã nghiên cứu, tham mưu ban hành, triển khai có hiệu quả nhiều chiến lược, nghị quyết, kết luận, đề án quan trọng về quân sự, quốc phòng, góp phần hoàn thiện, phát triển tư duy lý luận, đường lối, nghệ thuật quân sự Việt Nam.

“Trước diễn biến phức tạp của tình hình, quân đội luôn vững vàng, kiên định, là chỗ dựa vững chắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là lực lượng nòng cốt trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, bảo đảm môi trường ‘trong ấm, ngoài êm’ cho đất nước”, Tổng bí thư nhấn mạnh.

Quân đội luôn vững vàng, kiên định, là chỗ dựa vững chắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân

Tổng bí thư, Chủ tịch nước cũng đánh giá cao những nỗ lực trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 vừa qua. Các cán bộ, chiến sĩ toàn quân đã thực sự là chỗ dựa vững chắc, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, xứng đáng là quân đội của nhân dân, quân đội trong lòng dân.

Chủ trương xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại cũng được chú trọng. Bên cạnh đó, quân đội tích cực điều chỉnh tổ chức theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, ưu tiên đầu tư cho một số quân, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại.

Công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính và các mặt công tác khác đều có bước phát triển mới. Quân đội nhân dân Việt Nam đã nghiên cứu, làm chủ, sản xuất một số vũ khí, trang bị kỹ thuật mới, hiện đại, góp phần tăng cường sức mạnh phòng thủ của đất nước.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI.

Theo Tổng bí thư, công tác xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức được đặc biệt chú trọng. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật, kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được tiến hành nghiêm túc, chặt chẽ, xử lý nghiêm minh các sai phạm, không có “vùng cấm”, không có ngoại lệ, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và quân đội.

Việc xử lý nghiêm minh các sai phạm, không có “vùng cấm”, không có ngoại lệ góp phần củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và quân đội

Bên cạnh những ưu điểm, Tổng bí thư cho rằng trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, Đảng bộ Quân đội và toàn quân cũng còn một số thiếu sót, khuyết điểm. Tổng bí thư đề nghị Đại hội thảo luận, phân tích sâu sắc hơn những hạn chế, khuyết điểm để tiếp tục sửa chữa, khắc phục, tuyệt đối không được chủ quan, tự mãn.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương

Nêu dự báo những năm tới, tình hình thế giới và khu vực sẽ có nhiều diễn biến mới phức tạp, người đứng đầu Đảng, Nhà nước cho rằng Việt Nam cần tăng cường sức mạnh quốc phòng, kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Đồng tình với mục tiêu phấn đấu từ năm 2030 xây dựng quân đội hiện đại và Đại hội đề ra, Tổng bí thư gợi mở thêm một số vấn đề.

Trước hết, cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn ưu thế và vị trí, vai trò đặc biệt của quân đội, của Đảng bộ Quân đội. “Quân đội ta là quân đội nhân dân, quân đội của dân, do dân, vì dân và được đặt dưới sự lãnh đạo “tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt” của Đảng; do vậy quân đội phải tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, gắn bó máu thịt với nhân dân”, Tổng bí thư nhấn mạnh.

Tổng bí thư đánh giá Đảng bộ Quân đội là Đảng bộ lớn, cán bộ, đảng viên được chọn lọc, đào tạo cơ bản, giáo dục, rèn luyện thường xuyên; có tính đảng, tính chiến đấu rất cao và có uy tín lớn… Đây thực sự vừa là những giá trị cốt lõi, có tính chất nền tảng, vừa là những lợi thế, là động lực rất căn bản để Đảng bộ Quân đội và toàn quân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

“Trách nhiệm của chúng ta là phải tiếp tục củng cố, giữ gìn và phát huy ngày càng tốt hơn nữa những giá trị đó để quân đội ngày càng phát triển mạnh hơn, uy tín cao hơn và phẩm chất ‘bộ đội Cụ Hồ’ ngày càng sâu sắc, tỏa sáng hơn”, Tổng bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ.

Nhấn mạnh kỷ luật là sức mạnh của quân đội, Tổng bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Đảng bộ Quân đội tăng cường kiểm tra, giám sát, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng bộ và toàn quân. Ảnh: Nguyên Huy.

Nhấn mạnh kỷ luật là sức mạnh của quân đội, Tổng bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Đảng bộ Quân đội tăng cường kiểm tra, giám sát, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng bộ và toàn quân. Đồng thời, chăm lo bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược, chiến dịch; thu hút, phát triển và trọng dụng nhân tài, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Quân đội phải đi đầu đấu tranh phản bác mạnh mẽ những quan điểm sai trái, thù địch, không chỉ trên báo chí, mà ngay trong nội bộ cũng như ngoài xã hội

Theo Tổng bí thư, toàn quân cần chủ động, kiên quyết đấu tranh mạnh mẽ, hiệu quả hơn trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; làm thất bại âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “phi chính trị hóa” quân đội; giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội.

“Trước đòi hỏi của tình hình mới, với điều kiện và khả năng của mình, quân đội phải đi đầu đấu tranh phản bác mạnh mẽ những quan điểm sai trái, thù địch, không chỉ trên báo chí, mà ngay trong nội bộ cũng như ngoài xã hội, tuyệt đối không để những quan điểm sai trái xuất hiện, tồn tại trong quân đội”, người đứng đầu Đảng, Nhà nước quán triệt.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước đề nghị phát huy tốt vai trò nòng cốt của quân đội trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; nâng cao hơn nữa chất lượng xây dựng và hoạt động của các khu vực phòng thủ trong thế bố trí chiến lược của cả nước; tăng cường tiềm lực quốc phòng, sức mạnh quốc gia, đủ khả năng huy động ứng phó có hiệu quả các tình huống quốc phòng, an ninh.

Bên cạnh đó, lực lượng quân đội cần thực hiện tốt công tác hậu cần, kỹ thuật; phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng tự chủ, tự cường, hiện đại và lưỡng dụng, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội và phát triển kinh tế – xã hội.

Theo Tổng bí thư, quân đội cần phát huy hiệu quả hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp với quốc phòng; quản lý chặt chẽ các doanh nghiệp quân đội, quản lý, sử dụng chặt chẽ đất quốc phòng vào hoạt động kinh tế.

“Chú trọng rút kinh nghiệm công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng thời gian qua, tới đây Quân đội cần phải làm chặt chẽ hơn, không được để sơ hở, sai sót, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự ‘bộ đội Cụ Hồ'”, Tổng bí thư nói.

Với tinh thần “đoàn kết – trí tuệ – bản lĩnh – dân chủ – kỷ cương,” Tổng bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI sẽ thành công tốt đẹp, để lại dấu mốc quan trọng trong quá trình đưa quân đội ta bước vào một thời kỳ phát triển mới, góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội Đảng XIII.

“Đảng bộ Quân đội phải thật sự là một Đảng bộ mẫu mực, thật sự trong sạch, vững mạnh, có tính chiến đấu cao, đoàn kết chặt chẽ để lãnh đạo toàn quân tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, của dân tộc và của quân đội”, Tổng bí thư nhấn mạnh.

Theo Zing

Xem chi tiết tại: https://khampha.vn/